Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Žalec

ponedeljek od 7.30 do 15.00

torek od 7.30 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

četrtek od 7.30 do 15.00

petek od 7.30 do 13.00

 

Uradne ure Upravne enote Žalec

ponedeljek od 7.30 do 15.00

torek od 7.30 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

petek od 7.30 do 13.00

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Žalec na telefonski številki 03 713 51 11 v:

 

ponedeljek od 7.30 do 15.00

torek od 7.30 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

četrtek od 7.30 do 15.00

petek od 7.30 do 13.00

 

 

Uradne ure na krajevnem uradu:

 

KRAJEVNI URAD VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko

 

TOREK od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00

 

Telefon: 03 703 28 20

 

 

 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.

Splošne informacije

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V upravni enoti Žalec imamo svetovalko za pomoč strankam in sicer:

 

Nina Medved

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

telefon: 03 713 51 25

telefaks: 01 300 70 73

e-pošta: ue.zalec(at)gov.si

 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

  

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Žalec je:

 

načelnica Simona Stanter

telefon: (03) 713 51 20

telefaks: (01) 300 70 73

e-pošta: simona.stanter(at)gov.si