Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočanje letnega dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji in izobrazba

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

 

s tem obvestilom želimo nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji opomniti, da morajo, v skladu s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), najkasneje do 30. junija 2019, na Upravno enoto Žalec, sporočiti podatek o letnem dohodku iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Upravna enota Žalec vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev o letnem dohodku iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

 

V kolikor nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji letnega dohodka ne boste pravočasno sporočili na Upravno enoto Žalec, vam bomo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji razveljavili po uradni dolžnosti.

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi v času uradnih ur na sedežu Upravne enote Žalec oziroma na telefonski številki 03 71 35 134 (Maja Supić), 03 71 35 133 (Andreja Leskovšek) in 03 71 35 132 (Barbara Planinšek).

 

Več o višini letnega dohodka ter načinu poročanja najdete v navodilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo), v katerem je tudi pojasnilo o ustrezni izobrazbi za opravljanje dopolnilne dejavnost na kmetiji:
 - Obvestilo_poroc.dohod.za 2018_izobrazba_10.5.2019.pdf

 

Na sledeči povezavi pa najdete podrobno pojasnilo ministrstva glede Poročanja o višini dohodka, doseženega z opravljanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Medijsko_sredisce/2016/06_junij/objva_DD.pdf


                                                                                                                                                                         Upravna enota Žalec