Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - obvestilo MOP

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o razvrščanju objektov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, in sicer 1. 6. 2018. Z uredbo se objekti razvrščajo po namenu (CC-SI) in glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirsko zbornico Slovenije sprejelo tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 29. 5. 2018 in je začel veljati v petek, 1. 6. 2018. Pravilnik je nadomestil Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ter Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, ki se vlaga ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

Več o tem si lahko preberete na naslednjih povezavah Ministrstva za okolje in prostor:

 

www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8317/

                            

www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/odgovori_na_vprasanja_razvrscanje_objektov.pdf


Odgovore na vprašanja o novem Gradbenem zakonu  najdete na naslednji povezavi:

 

www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/odgovori_na_vprasanja_UE.pdf


O možnostih  legalizacije objektov po novem Gradbenem zakonu  si lahko preberete na:

 

www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7978/

 

 

                                                                                                                                                                                     Upravna enota Žalec