Skoči na vsebino

NOVICA

EU kartica ugodnosti za invalide

Spoštovani obiskovalci spletnih strani,

Slovenija je letos meseca julija uvedla novost na področju dostopnosti in boljšega vključevanja invalidov v družbo, EU kartico ugodnosti za invalide.

Upravičenci lahko na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji brezplačno vložite vlogo za uveljavljanje EU kartice ugodnosti za invalide, pri čemer boste poleg osebnih podatkov in dokazila o stopnji invalidnosti potrebovali tudi fotografijo za osebni dokument. Kartico boste na dom prejeli v približno desetih dneh.

Od pričetka izdaje EU invalidskih kartic ugodnosti do danes smo na Upravni enoti Žalec  izdali že 110 tovrstnih kartic.
 
Več o EU kartici ugodnosti za invalide si lahko preberete na naslednjih spletnih povezavah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
- www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8211/,
- http://www.invalidska-kartica.si/

 

in v zloženki UE Žalec:

EU kartica ugodnosti za invalide                                                                                                                                       
                                                                                                                      Upravna enota Žalec