Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo vinogradnikom

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina

Pridelovalce grozdja in vina obveščamo, da morajo v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09 in 4/16) prijaviti letni pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo.

Pridelovalci so dolžni prijaviti pridelek, če:

- obdelujejo najmanj 0,1 ha vinograda,
- obdelujejo manj kot 0,1 ha vinograda (v kolikor pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov tržijo).
Prijava pridelka se izvede na upravni enoti najpozneje do 20. novembra.
Vsi, ki prijavljajo pridelek in še niso prijavili zalog za letošnje leto, morajo hkrati s prijavo pridelka prijaviti tudi zaloge vina, ki so jih imeli v kleti 31. julija.


Rok za prijavo zalog je 7. september.
Prijavo opravite na Upravni enoti Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tretje nadstropje,  pisarna št. 72 oziroma na vseh drugih upravnih enotah, ki vodijo register pridelovalcev grozdja in vina.

Obrazci:
- prijava letnega pridelka grozdja
e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju

- prijava letnega pridelka vina
e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju

- prijava zalog
http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1428

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na sedežu Upravne enote Žalec in na telefonski številki 

03 713 51 33 (Andreja Leskovšek).


                                                                                                                  Upravna enota Žalec