Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Hramba arhivske dokumentacije za področje gradnje - obvestilo


Spoštovani obiskovalci spletne strani, obveščamo vas, da arhivsko dokumentacijo s področja gradnje, ki je nastala pred letom 1965, hrani Zgodovinski arhiv Celje. Dokumentacija, ki je nastala po letu 1965 se nahaja delno na...

Investitorji morajo od 1. junija obvezno prijaviti začetek gradnje objektov - Obvestilo MOP


Spoštovani obiskovalci spletne strani, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) apelira na vse investitorje, da morajo pred začetkom gradnje obvezno prijaviti vse gradnje na pristojni upravni enoti, začete po 1. juniju 2018, ne...

Prenehanje veljavnosti omejitev dostopa na slovenski trg dela za državljane Republike Hrvaške - Obvestilo MDDSZ


S 1. julijem 2018 prenehajo veljati omejitve dostopa na slovenski trg dela za državljane in državljanke Republike Hrvaške

Napotki pred potovanjem - obvestilo MZZ


Preverite veljavnost vaših osebnih dokumentov

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - obvestilo MOP


Spoštovani obiskovalci spletne strani,   Vlada RS je sprejela Uredbo o razvrščanju objektov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, in sicer 1. 6. 2018. Z uredbo se objekti razvrščajo po namenu (CC-SI) in glede na zahtevnost...

Obvestilo imetnikom orožnih listin


Spoštovani obiskovalci spletne strani, Zakon o orožju v 31. členu določa, da so imetniki orožnih listin, ki imajo stalno prebivališče na območju Upravne enote Žalec, dolžni, ob vsaki spremembi osebnega imena in stalnega...

Sporočanje letnega dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji


Spoštovani obiskovalci spletne strani, s tem obvestilom želimo nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji opomniti, da morajo v skladu s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –...