Skoči na vsebino

ZLOŽENKE UPRAVNE ENOTE ŽALEC

 

Zloženka Upravne enote Žalec

 

 

OSEBNA STANJA IN PROMET:

 

Prijava in odjava prebivališča

 

Kako pridobimo osebne dokumente?

 

Sprememba osebnega imena

 

Spletno podaljšanje prometnega dovoljenja

 

Vozniško dovoljenje

 

Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje

 

Parkirna karta

 

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

 

 

OROŽJE:

 

Nabava orožja

 

Dedovanje orožja

 

Informacije o zbiranju orožja

 

Posoja orožja / Prenos orožja preko meje

 

 

DRUŠTVA IN JAVNA ZBIRANJA:

 

Društva

 

Javni shodi in javne prireditve

 

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

 

 

MATIČNE ZADEVE:

 

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze slovenskih državljanov v Republiki Sloveniji in ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze

 

 

Pogoji za sklenitev zakonske zveze tujcev v Sloveniji in pogoji za sklenitev zakonske zveze v tujini

 

TUJCI:

 

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

 

Kateri so pogoji za bivanje državljanov Evropske Unije v Republiki Sloveniji?

 

Dovoljenje za stalno prebivanje

 

Tečaj slovenskega jezika

 

 

DRŽAVLJANSTVO:

 

Državljanstvo

 

 

PREKRŠKI:

 

Upravne enote kot prekrškovni organ

 

 

GRADNJA:

 

Gradbeno dovoljenje

 

Gradbeno dovoljenje - nezahtevni objekt

 

Uporabno dovoljenje

 

 

DIMNIKARSKE STORTIVE:

 

Dimnikarske storitve

 

 

KMETIJSTVO:

 

Odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

 

Izpolnjevanje pogojev za kmeta fizično osebo

 

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

 

 

UPRAVNE OVERITVE:

 

Upravne overitve

 

 

KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO:

 

Kvalificirano digitalno potrdilo

 

Mobilna identiteta - smsPASS

 

 

OSEBNO DOPOLNILNO DELO:

 

Osebno dopolnilno delo

 

 

VOJNA ZAKONODAJA:

 

Veteranski dodatek

 

Status vojnega veterana

 

Pravice vojnih veteranov

 

 

IZENAČEVANJE INVALIDOV:

 

Tehnični pripomočki

 

Prilagoditev vozila

 

EU kartica ugodnosti za invalide

 

Pes pomočnik