Skoči na vsebino

TRANSAKCIJSKI RAČUN

 

VPLAČILNI RAČUNI IN SKLICI ZA PLAČEVANJE UPRAVNIH TAKS TER DAJATEV UPRAVNE ENOTE ŽALEC

 

1. Prehodni podračun RS – Upravne enote Žalec

     številka računa SI  56  0110 0845 0011 085

 

NAMEN NAKAZILA

SKLICNA ŠTEVILKA

   
UPRAVNE TAKSE 
Državne upravne takseSI  11  62588-7111002-200
Državne upravne takse s področja upravno notranjih zadevSI  11  62588-7111010-201
Državne gradbene upravne takseSI  11  62588-7111215-203

 

 
TISKOVINE 
Potni listiSI  11  62588-7141114-240310
Osebne izkazniceSI  11  62588-7141122-240320
TabliceSI  11  62588-7141130-240330
Zaračunljive tiskovineSI  11  62588-7141149-240340

 

 
DRUGO 
Pristojbine od tablic po posebnem naročiluSI  11  62588-7046030-206
Denarne kazni v upravni izvršbi na ravni državeSI  11  62588-7120052-208
Drugi nedavčni prihodki države (stroški postopka)SI  11  62588-7141009-210
Letna dajatev uporabe vozil cestnega prometa za pravne osebeSI  11  62588-7046049-213
Letna dajatev uporabe vozil cestnega prometa za fizične osebe in zasebnikeSI  11  62588-7046057-214
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostoraSI  00  216-številka zadeve brez vezajev
Prihodki od prodaje blaga in storitev – državnih organovSI  11  62588-7130007-217
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljiščaSI  00  227-številka zadeve brez vezajev
  

 

2. Upravna enota Žalec

    številka računa  SI  56  0110 0639 0625 813

 

ZALOŽENA SREDSTVA

 
Založena sredstva stranke za plačilo stroškov sklepanja zakonske zveze
izven uradnega prostora oziroma izven uradnih ur
SI  00 številka zadeve brez vezajev

 
Primer:  UPN nalog za plačilo Državne upravne takse