Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

STANTER SIMONA, univ. dipl. ekon., podsekretarka, pooblastilo za vodenje in odločanje (načelnica) 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

TERŽAN PETROVIČ URŠKA, univ.dipl.prav., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje (vodja NOE)

LUKAČ MILENA, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje
VERDEL GAJŠEK IRIS, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje

PIKL URŠKA, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

CAJNER PRESEČNIK SIMONA, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

KRAMARŠEK ALEŠ, univ.dipl.prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje in odločanje

ŠPRAJC BARBARA, dipl. upr. org., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje in odločanje

  • Referat za osebna stanja in promet

DEŽELAK DIANA, višja referentka I, pooblastilo za vodenje in odločanje

DOBRIĆ MAJDA, referentka I, poobastilo za vodenje in odločanje

BOŽIČ LEJA, referentka I - matičarka, pooblastilo za vodenje  in odločanje

KANOVNIK MATEJA, referentka I - matičarka, pooblastilo za vodenje in odločanje
LEBER ZDENKA, referentka I - matičarka, pooblastilo za vodenje in odločanje

ARAM SABINA, referentka II - matičarka, pooblastilo za vodenje in odločanje

GOJZNIKAR MOJCA, referentka III, pooblastilo za vodenje in odločanje

 

ODDELEK ZA GRADNJO IN KMETIJSTVO

 

MAJA PIHLER KUNEJ, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje (vodja NOE)
ZALAZNIK BREDA, univ. dipl. ing. arh., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje
 

SUPIĆ MAJA, univ. dipl. prav., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

DELAK LOVEC MATEJA, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje
KOROŠEC MARIJA, dipl. ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje
GORIŠEK SILVA, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje
ŠILDENFELD DARJA, pravnik, svetovalka I,  pooblastilo za vodenje

TANŠEK JULIJA, višja upr. delavka, višja referentka I,  pooblastilo za vodenje

JAKOP MARJAN, univ. dipl. gozd. ing., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje
PLANINŠEK BARBARA, univ. dipl. soc. delavka, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
LESKOVŠEK ANDREJA, dipl. upr. org., svetovalka I,  pooblastilo za vodenje 

SITER PETRA, dipl. upr. org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 

ŽVIKART MELANIJA, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje (vodja NOE)

BABIČ JOŽICA, univ. dipl. prav., višja svetovalka III, pooblastilo za vodenje 

GAŠPARIČ ANA, univ. dipl. prav., svetovalka III, poblastilo za vodenje

  •  Glavna pisarna

FELICIJAN DARJA, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

KOPRIVA ARNŠEK MARTINA, referentka I, pooblastilo za vodenje
KOZOVINC VERA, referentka I, pooblastilo za vodenje

MEDVED NINA, dip. varstvoslovka, svetovalka III, pooblastilo za vodenje

 

KRAJEVNI URAD

  • Krajevni urad Vransko 

GOJZNIKAR MOJCA, referentka III, pooblastilo za vodenje in odločanje

LEBER ZDENKA, referentka I - matičarka, pooblastilo za vodenje in odločanje

ARAM SABINA, referentka II - matičarka, pooblastilo za vodenje in odločanje
DEŽELAK DIANA, višja referentka I, pooblastilo za vodenje in odločanje