Skoči na vsebino

OSNOVNI PODATKI

 

Naziv:  Republika Slovenija

             Upravna enota Žalec

 

Sedež: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

 

Davčna št.: 28291948

 

Matična št.: 5886449000

 

Davčni zavezanec: Ne

 

Število zaposlenih: 40

 

Šifra in naziv dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave

 

Pričetek poslovanja: 1. 1. 1995 (Zakon o upravi; Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 – ZUP, 52/02 - ZDU-1 in 56/02)


Glavno področje poslovanja: odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti

 

Št. reg. vpisa: 5062053524

 

Prehodni podračun Republike Slovenije – Upravne enote Žalec: 01100-8450011085

 

Predstojnik: Simona Stanter, univ. dipl. ekon. - načelnica