Skoči na vsebino

OBRAZCI ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

TUJCI Državljani tretjih držav

 

21_11.1 Enotno dovoljenje 37. člen ZTuj-2A


21_11.2 Opravljanje dela na področju raziskav ali visokega šolstva 38. člen ZTuj2

 

21_11.3 Enotno dovoljenje zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modre karte EU 39. in 41. člen ZTuj-2

 

21_11.4 Zamenjava delodajalca imetnika modre karte EU 39. člen ZTuj-2

 

21_11.5 Začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU 42. člen ZTuj-2

 

21_11.6 Prebivanje zaradi študija 44. člen ZTuj-2

 

21_11.7 Enotno dovoljenje za napotene delavce 45. člen ZTuj-2

 

21_11.8 Enotno dovoljene za dnevnega delovnega migranta 46. člen ZTuj-2

 

21_11.9 Združitev družine 47. člen ZTuj-2

 

21_11.10 Stalno prebivanje za družinskega člana begunca 47.a člen ZTuj-2

 

21_11.11 Začasno prebivanje za družinskega člana osebe s subsidiarno zaščito 47.b člen ZTuj-2

 

21_11.12 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU - sezonsko delo 48. člen ZTuj-2

 

21_11.13 Družinski član tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU 48. člen ZTuj-2

 

21_11.14 Začasno prebivanje tujca slovenskega rodu 48. člen ZTuj-2

 

21_11.15 Žrtev trgovine z ljudmi 50. člen ZTuj-2

 

21_11.16 Žrtev nezakonitega zaposlovanja 50. člen ZTuj-2

 

21_11.17 Tujec, ki mu je v RS dovoljeno zadrževanje 51. člen ZTuj-2

 

21_11.18 Drugi utemeljeni razlogi 51. člen ZTuj-2

 

21_11.19 Stalno prebivanje 52. člen ZTuj-2

 

21_11.20 Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas 53. člen ZTuj-2

 

21_11.21 Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca, ki mu je priznana mednarodna zaščita 53.a člen ZTuj-2

 

21_11.22 Izdaja novega obrazca dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje tujca

 

21_11.23 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-delo 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.24 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-samozaposlitev 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.25 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-študij 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.26 Zamenjava delodajalca - zaposlitev pri več delodajalcih 5. odstavek 37. člen ZTuj-2

 

21_11.27 Enotno dovoljenje - samozaposlena oseba 37.b člen ZTuj-2

 

21_11.28 Sezonsko delo 45.a člen ZTuj-2

 

21_11.29 Tujec, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU - dnevni delovni migrant 48. člen ZTuj-2

 

21_11.30 Tujec, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU - samozaposlitev 48. člen ZTuj-2

 

21_11.31 Tujec, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU - sezonsko delo 48. člen ZTuj-2

 

21_11.32 Enotno dovoljenje - premeščen znotraj gospodarske družbe 45.b, 45.c in 45.d ZTuj-2

 

21_11.33 Začasno prebivanje za družinskega člana imetnika ED 45.e člen ZTuj-2

 

21_11.34 Žrtev družinskega nasilja 50. člen ZTuj-2