Skoči na vsebino

OBRAZCI ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Javna prireditev oz. javni shod

 

21_4.1 Prošnja za dovolitev javne prireditve oz. javnega shoda

 

 

TUJCIDržavljani tretjih držav

 

21_11.1 Enotno dovoljene 37. člen ZTuj-2A


21_11.2 Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva 38. člen Ztuj2A

 

21_11.3 Začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve 39. in 41. člen ZTuj-2A

 

21_11.4 Zamenjava delodajalca imetnika modre karte EU 39. člen ZTuj-2A

 

21_11.5 Začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU 42. člen Ztuj-2A

 

21_11.6 Prebivanje zaradi študija 44. člen ZTuj-2A

 

21_11.7 Sezonsko delo in čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci 45. člen ZTuj-2A

 

21_11.8 Enotno dovoljene za dnevnega delovnega migranta 46. člen ZTuj-2A

 

21_11.9 Združitev družine 47. člen ZTuj-2A

 

21_11.10 Stalno prebivanje za družinskega člana begunca 47. a člen ZTuj-2A

 

21_11.11 Začasno prebivanje za družinskega člana osebe s subsidiarno zaščito 47.b člen ZTuj-2A

 

21_11.12 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-sezonsko delo 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.13 Družinski član tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU

 

21_11.14 Začasno prebivanje tujca slovenskega rodu 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.15 Žrtev trgovine z ljudmi 50. člen ZTuj-2A

 

21_11.16 Žrtev nezakonitega zaposlovanja 50. člen ZTuj-2A

 

21_11.17 Tujec, ki mu je v RS dovoljeno zadrževanje 51. člen ZTuj-2A

 

21_11.18 Drugi utemeljeni razlogi 51. člen ZTuj-2A

 

21_11.19 Stalno prebivanje 52.člen ZTuj-2A

 

21_11.20 Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas 53. člen ZTuj-2A

 

21_11.21 Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca, ki mu je priznana mednarodna zaščita 53. a člen ZTuj-2A

 

21_11.22 Izdaja novega obrazca dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje tujca

 

21_11.23 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-delo 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.24 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-samozaposlitev 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.25 Tujec s statusom rezidenta za daljši čas v članici EU-študij 48. člen ZTuj-2A

 

21_11.26 Zamenjava delodajalca 37. člen ZTuj-2A

 

21_11.27 Enotno dovoljenje 37.b člen ZTuj-2A