Skoči na vsebino

OBRAZCI ZA KMETIJSTVO

Kmetijstvo

 

Promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami ali gozdovi:

 

22_2.1 Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

 

22_2.2 Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

 

22_2.2_VEČ PARCEL - Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda in kmetije

 

22_2.3 Ponudba za zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

 

22_2.4 Izjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

 

22_2.5 Odobritev pravnega posla

 

22_2.10 Vloga za izdajo potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč

 

22_2.37 Vloga za izdajo soglasja za promet z nepremičninami na zavarovanem območju

 

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji:

 

22_2.9 Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

22_2.39 Vloga za izdajo odločbe o razveljavitvi dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

 

Status kmeta:

 

22_2.7_Vloga za preverjanje pogojev ali je fizična oseba kmet oziroma samostojni podjetnik posameznik ali kmetijska organizacija

 

 

Zaščitene kmetije:

 

22_2.27_Vloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za zaščiteno kmetijo

 

 

Register kmetijskih gospodarstev:

 

22_2.36-P1 Vloga za vpis v register kmetijskih gospodarstev

 

22_2.18-P2 Podatki o planini oziroma skupnem pašniku

 

22_2.32-P3 Pooblastilo uporabnikov skupnega pašnika oz. planine za nosilca kmetijskega gospodarstva skupni pašnik oz. planina

 

22_2.20-P4 Podatki o hmeljišču

 

22_2.38-P5 Podatki o vinogradu

 

22_2.21-P6 Podatki o intenzivnem sadovnjaku

 

22_2.33-P7 Podatki o ekstenzivnem sadovnjaku

 

22_2.14-P10 Vloga za spremembo nosilca, članov kmetije in zaposlenih na kmetiji

 

22_2.15-P11 Vloga za vpis spremembe podatkov o GERK-ih kmetijskega gospodarstva

 

22_2.16-P12 Vloga za prenos GERK-ov

 

22_2.35-P13 Vloga za izbris kmetijskega gospodarstva

 

 

Vinogradništvo:

 

22_2.28 Priglasitev podatkov o pridelovalcu v register pridelovalcev grozdja in vina

 

22_2.29 Prijava letnega pridelka grozdja

 

22_2.30 Prijava letnega pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov

 

22_2.31 Prijava izvedenih enoloških postopkov na pridelku

 

22_2.23 Prijava zalog vina, mošta, zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta na dan 31.7

 

22_2.22-P2-7 Vloga za izdajo dovoljenja za obnovo vinograda

 

 

Pripustne postaje:

 

22_2.26_Vloga za odobritev pripustne postaje

 

 

Agrarne skupnosti:

 

22_2.13_Vpis v register agrarnih skupnosti in njenih članov

 

 

Agrarne operacije:

 

22_2.11_Predlog za uvedbo arondacije

 

22_2.12_Predlog za uvedbo komasacijskega postopka