Skoči na vsebino

OBRAZCI ZA GRADNJO

Gradnja

PREDODLOČBA

Zahteva za izdajo predodločbe - priloga 10

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2A - Izjava projektanta in vodje projekta v DGD

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

 

GRADBENO DOVOLJENJE

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja - priloga 11A

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2A - Izjava projektanta in vodje projekta v DGD

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

 

GRADBENO DOVOLJENJE ZA NEZAHTEVNI OBJEKT

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt - priloga 11B

Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

 

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti - priloga 11C

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2A - Izjava projektanta in vodje projekta v DGD

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

Priloga 7 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembe namembnosti

 

SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA

Zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja - priloga 12

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2A - Izjava projektanta in vodje projekta v DGD

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

 

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE

Prijava začetka gradnje - priloga 13

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

Priloga 2B - Izjava projektanta in vodje projekta v PZI

Priloga 2D - Izjava projektanta in vodje projekta v PZI če gre za odstranitev objekta

Priloga 3 - Kazalo vsebine projekta

 

PRIJAVA PRIPRAVLJALNIH DEL

Prijava pripravljalnih del - priloga 14

 

UPORABNO DOVOLJENJE

Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja - priloga 15

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2C - Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID

Priloga 3 - Kazalo vsebine projekta

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

Priloga 5 - Vodilna mapa dokazilo o zanesljivosti objekta

Priloga 16 - Izjava nadzornika ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti

 

DOMNEVA IZDANEGA GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA PO ZGO-1

Domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1

 

LEGALIZACIJA - 114. člen

Zahteva za legalizacijo objekta (114. člen GZ)

Dokumentacija za legalizacijo objekta

 

LEGALIZACIJA - OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA - 117. člen

Zahteva za legalizacijo objekta daljšega obstoja (117. člen GZ)

 

PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - priloga 8

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji

 

IZDAJA MNENJA

Zahteva za izdajo mnenja - priloga 9

Priloga 1A - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Priloga 2A - Izjava projektanta in vodje projekta v DGD

Priloga 4 - Splošni podatki o gradnji