Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMEMBNI DOKUMENTI

 

 

Načelnik upravne enote mora v skladu z Zakonom o državni upravi redno poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o izvrševanju nalog upravne enote.

 

Poročanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, zajema celotno delovanje upravne enote, medtem ko poročanje resornim ministrstvom zajema izvrševanje nalog na njihovih delovnih področjih.

 

 

Razmerje med ministrstvom, pristojnim za upravo, in upravnimi enotami

 

a) Ministrstvo, pristojno za javno upravo:

  • nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v celoti,
  • spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih področjih drugih ministrstev,
  • daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela,
  • predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti,
  • usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot.

 

b) V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku morajo tudi upravne enote voditi evidenco o naslednjih podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih zadev o:

  • številu vloženih zahtev, o številu upravnih postopkov, začetih po uradni dolžnosti,
  • načinu in rokih reševanja upravnih zadev v upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji,
  • številu odpravljenih oziroma razveljavljenih upravnih aktov in 
  • številu zavrženih zahtev oziroma ustavljenih upravnih postopkov.

 

Podatki navedeni pod točko b) se vodijo in izkazujejo po upravnih področjih ter poroča ministrstvu, pristojnemu za upravo.

 

 

Navodila in poročila upravnih enot

 

V skladu z omenjeno zakonodajo so na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavljena: