Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo - s 1. 4. 2019 dajatve za odjavljeno vozilo

Lastnike odjavljenih vozil, katerih vozila so bila odjavljena po 1. aprilu 2018 obveščamo in pozivamo, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, sicer bodo prejeli plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Z zakonom o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS št. 54/17) je  bila namreč s 1. 4. 2018 uveljavljena nova dajatev za odjavljeno vozilo, obveznost plačila pa prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila (od 1.4.2019 naprej), torej vsako leto glede na datum odjave vozila v preteklem letu.

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.

Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

 

Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so po 1. aprilu 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

 

Dajatve tudi ne bodo dolžni plačali lastniki odjavljenih vozil, ki bodo vozilo ponovno registrirali pred potekom enoletnega obdobja od odjave ali bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

     - potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);

     - policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

     - dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

     - izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.