Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 147 km2

Število prebivalcev: 17.000

Število občin: 1

Število krajevnih uradov: 0

Število naselij: 76

 

 

 

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Zasavja oziroma UE Zagorje ob Savi po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Zagorje ob Savi, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Območje Upravne enote pokriva območje občine Zagorje ob Savi in obsega naselja:

 

 

•Blodnik
•Borje
•Borje pri Mlinšah
•Borovak pri Podkumu
•Brezje
•Breznik
•Briše
•Čemšenik
•Čolnišče
•Dobrljevo
•Dolenja vas
•Dolgo Brdo pri Mlinšah
•Družina
•Golče
•Gorenja vas
•Hrastnik pri Trojanah
•Izlake
•Jablana
•Jarše
•Jelenk
•Jelševica
•Jesenovo
•Kal
•Kandrše - del
•Kisovec
•Kolk
•Kolovrat
•Konjšica - del
•Kostrevnica
•Kotredež
•Log pri Mlinšah
•Loke pri Zagorju
•Mali Kum
•Medija
•Mlinše
•Mošenik
•Orehovica
•Osredek
•Padež
•Podkraj pri Zagorju
•Podkum
•Podlipovica
•Polšina
•Potoška vas
•Požarje
•Prapreče - del
•Ravenska vas
•Ravne pri Mlinšah
•Razbor pri Čemšeniku
•Razpotje
•Rodež
•Rove
•Rovišče
•Rtiče
•Ržiše
•Selo pri Zagorju
•Senožeti
•Sopota
•Šemnik
•Šentgotard
•Šentlambert
•Šklendrovec
•Špital
•Tirna
•Vidrga
•Vine
•Vrh
•Vrh pri Mlinšah
•Vrhe - del
•Zabava
•Zabreznik
•Zagorje ob Savi
•Zavine
•Zgornji Prhovec
•Znojile
•Žvarulje

 

     

Poročne dvorane

 

  • poročna dvorana v Weinbergerjevi hiši v Zagorju ob Savi, Cesta 9. avgusta 4
  • poročna dvorana v Valvazorjevi kapeli na Izlakah
  • poročna dvorana na Vidrgi, Vidrga št. 4