Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Vrhnika

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.30 do 17.30

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 Uradne ure Upravne enote Vrhnika

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 

sreda od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.30 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

Uradne ure po telefonu tel. št. (01) 750 7850 so v poslovnem času neprekinjeno.

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne so v poslovnem času neprekinjeno.

 

Splošne informacije

 

 

Kaj so splošne informacije

  

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

 

V Upravni enoti Vrhnika je svetovalka za pomoč strankam v sprejemno informacijski pisarni, in sicer:

  

 

NATALIJA KOZAR

Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

(sprejemna pisarna)

telefon: 01/7507-865

fax:    01/7507-880

e-pošta: ue.vrhnika(at)gov.si

 

 

 

SEZNAM ZAPOSLENIH V UE VRHNIKA S KONTAKTNIMI PODATKI

 

Delovno mesto

Ime in priimek uslužbenca

Telefonska številka

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

 

7507-850

Načelnica upravne enote

mag. Gabrijela MLINAR

7507-852

Oddelek za upravno notranje zadeve

Vodja oddelka

Mojca VERBIČ

7507-856

Registracija vozil, vozniška dovoljenja, osebne izkaznice, potni listi, matične zadeve

Erika KUNC

7507-877

Registracija vozil, vozniška dovoljenja, osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča, matične zadeve

Marjetka FORTUNA

7507-875

Registracija vozil, vozniška dovoljenja, osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča

Nevenka ŠTUPICA

7507-874

Matične zadeve, osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča, sklenitev zakonske zveze

Irena KOPRIVEC

7507-873

Prireditve, osebno ime, društva

Lucija MERLAK

7507-878

Vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, vojni invalidi, smrtovnice, ugotavljanje dejanskega prebivališča, društva, orožje

Irena LESKOVEC

7507-869

Tujci, ugotavljanje dejanskega prebivališča

Domen ROZMAN

7507-881

Tujci, državljanstvo

Maruška ZALETEL

7507-879

Glavna in sprejemna pisarna, arhiv

Vida TRPIN

7507-850

Sprejem vlog, upravne overitve, plačilo upravnih taks, sprejem zahtevkov za pridobitev spletnega digitalnega potrdila, izdaja e-zemljiškoknjižnega izpiska, mapne kopije, osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča, sklepanje zakonske zveze

Natalija KOZAR

7507-865

Sprejem vlog, upravne overitve, plačilo upravnih taks, sprejem zahtevkov za pridobitev spletnega digitalnega potrdila, izdaja e-zemljiškoknjižnega izpiska, mapne kopije, osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča

Marija ZRNEC

7507-864

Glavna pisarna

Aida ALIĆ

7507-850

 

Delovno mesto

Ime in priimek uslužbenca

Telefonska številka

Oddelek za okolje in prostor ter splošne zadeve

Vodja oddelka

Mojca TOME

7507-862

Gradbena in uporabna dovoljenja

Verica CANKAR

7507-883

Gradbena in uporabna dovoljenja

Desanka MIVŠEK

7507-884

Gradbena in uporabna dovoljenja, denacionalizacija

Mojca SIMONČIČ

7507-858

Gradbena in uporabna dovoljenja

Ingrid PAVLIN URH

7507-885

Kadrovsko poslovanje, kmetijstvo, osebno dopolnilno delo

Sonja Pirnat KERŠMANC

7507-854

Kmetijstvo, orožje

Matej RESNIK

7507-876

Kakovost, upravna statistika, osebno dopolnilno delo, finance

Anja OGRIN

7507-863

Glavna pisarna: evidentiranje in odprema pošte, nabava materiala, arhiv

Mateja NARTNIK

7507-886

Glavna pisarna: evidentiranje in odprema pošte, arhiv

Natalija DOMINIK

7507-867

 

 

 

  

Informacije za medije

Informacije za medije

  

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije na Upravni enoti Vrhnika je:

mag. Gabrijela Mlinar

telefon: (01) 750 7852 

e-pošta: gabrijela.mlinar@gov.si