Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2019 - PODPORE KANDIDATOM ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10 z dne 15. 2. 2019 objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

 

Podpisi se zbirajo od ponedeljka, 25. 2. 2019, do petka, 26. 4. 2019.

 
Volilni upravičenec poda podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj njegovega stalnega prebivališča. Uradni osebi mora predložiti poleg izpolnjenega obrazca tudi veljavni osebni dokument s sliko, na podlagi katerega se lahko ugotovi identiteta volivca.

 

Podpora se lahko poda na naslednji način:

 

  • osebno s podpisom predpisanega obrazca na sedežu Upravne enote Vrhnika, Tržaška cesta 1, v sprejemni pisarni, v poslovnem času upravne enote;
  • preko enotnega državnega portala euprava;
  • volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, zavodih za prestajanje zaporne kazni, pri posebej za to pooblaščenih osebah organa oziroma zavoda;
  • volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor začasno nahajajo v tujini, pred uradno osebo diplomatskokonzularnega predstavništva v RS v tujini ali pred osebo, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo pristojno za zunanje zadeve;
  • bolni in invalidi s stalnim prebivališčem v RS, ki se ne morejo osebno oglasiti na upravni enoti in se ne nahajajo v zavodih, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo na domu, najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov.

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Potrjen obrazec podpore se vrne volivcu, saj obrazec podpore zbirajo kandidati ali predlagatelji kandidature ali liste kandidatov.

 

obrazec

 

 

                                                                                                                                                                   UPRAVNA ENOTA VRHNIKA