Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

mag. Franja TEVŽ, načelnica, pooblastilo za odločanje

 

Brigita MERNIK, univ. dipl. prav., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje

 

 

Mojca Aman, dipl. upr. org., svetovalec , pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Blaženka Kokolj, referent , pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Vesna Podveržen, dipl. upr. org., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Sebastjan Bernjak, dipl. upr. org., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Tatjana Hojan, pravnik, svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)      

Mateja Medved, dipl. ekon.(VS), svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)    

Andreja Trnovšek, dipl. ekon.(UN), višji svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Špela Gorišek, univ. dipl. prav., višji svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Leonida Lazar, mag.varstv., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Maja Kotnik Hriberšek, univ. dipl. prav., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Denis Švarc, dipl. upr. org., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Mateja Ravnjak, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Vita Arlič, referent - matičar, pooblastilo za vodenje dejanj

Nataša Lorger, referent , pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Admira Suljić, poslovni sekretar, višji referent, pooblastilo za vodenje dejanj (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Dragica Mravljak, višji upr. delavec, višji referent, pooblastilo za vodenje dejanj (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Metka Oštir, ekonomist, višji referent, pooblastilo za vodenje dejanj

Tanja Slapar, poslovni sekretar, višji referent, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Tomaž Lužar, univ. dipl. politolog, svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Anica Brodnik, referent, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

 

Krajevni urad Šoštanj

 

Nataša Lorger, referent , pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Admira Suljić, poslovni sekretar, višji referent, pooblastilo za vodenje dejanj (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

 

 

   

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO

 

 

 

mag. Franja TEVŽ, načelnica, pooblastilo za odločanje

 

Edvard Vučina, univ. dipl. inž. arhitekt., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje

 

Zdenka Berložnik, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec za gradbene zadeve in kmetijstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Andreja Dermol, univ. dipl. inž, kmetijstva, višji svetovalec za kmetijstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Bojan Čebul, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec za premoženjskopravne in gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Brigita Fece, inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve in gospodarstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Irena Krivec, inž. kmet. za kmet. tehniko., svetovalec za gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Danica Pustatičnik, pravnik, svetovalec za premoženjskopravne in gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Aleksandra Šafarić, inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Damjana Trauner-Zajc, dipl. inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, DRUGE UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE

 

mag. Franja TEVŽ, načelnica, pooblastilo za odločanje

 

Tanja Kos, univ. dipl. prav., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj  in odločanje

 

Mirjam Rednak, dipl. upravni organizator, svetovalec za izvajanje vojnih zakonov, pooblastilo za vodenje dejanj

Sandra Furst, dipl. ekonomist, svetovalec za izvajanje vojnih zakonov, pooblastilo za vodenje dejanj

  • Glavna pisarna

Lidija Stropnik, dipl. upr, org., vodja glavne pisarne in višji svetovalec za pomoč strankam, pooblastilo za vodenje dejanj