SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

Fidel Krupić, univ. dipl. prav. LL. M., načelnik, pooblastilo za odločanje

 

Brigita MERNIK, univ. dipl. prav., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj

Brigita MERNIK, univ. dipl. prav., vodja oddelka, pooblastilo za odločanje

 

 

Mojca Aman, dipl. upr. org., svetovalec za promet, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Mojca Aman, dipl. upr. org., svetovalec za promet, pooblastilo za vodenje dejanj

Blaženka Kokolj, referent za promet, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Blaženka Kokolj, referent za promet, pooblastilo za vodenje dejanj

Vesna Podveržen, dipl. upr. org., svetovalec za promet, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Vesna Podveržen, dipl. upr. org., svetovalec za promet, pooblastilo za vodenje dejanj

 

Sebastjan Bernjak, dipl. upr. org., svetovalec za javni red in društva, pooblastilo za vodenje dejanj

Sebastjan Bernjak, dipl. upr. org., svetovalec za javni red in društva, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Tatjana Hojan, pravnik, svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Tatjana Hojan, pravnik, svetovalec, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

        

Andreja Trnovšek, dipl. ekon.(UN), višji svetovalec za migracije in osebna stanja, pooblastilo za vodenje dejanj

Andreja Trnovšek, dipl. ekon. (UN), višji svetovalec za migracije in osebna stanja, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Špela Gorišek, univ. dipl. prav., višji referent za migracije, pooblastilo za vodenje dejanj

Špela Gorišek, univ. dipl. prav., višji referent za migracije, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Leonida Kubale, dipl. upr. org., svetovalec za migracije, pooblastilo za vodenje dejanj

Leonida Kubale, dipl. upr. org., svetovalec za migracije, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Maja Kotnik, univ. dipl. prav., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Maja Kotnik, univ. dipl. prav., svetovalec, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

Denis Švarc, dipl. upr. org., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Denis Švarc, dipl. upr. org., svetovalec, pooblastilo za odločanje (izdajanje odločb na predpisanih obrazcih)

  • Referat za osebna stanja

Mateja Ravnjak, univ. dipl. pravnik, Vodja referata v NOE, pooblastilo za vodenje dejanj

 

Vita Arlič, referent - matičar, pooblastilo za vodenje dejanj

Nataša Lorger, referent za osebna stanja, pooblastilo za vodenje dejanj

Nataša Lorger, referent za osebna stanja, pooblastilo za odločanje (OI za tujce)

Maja Kotnik, univ. dipl. prav., svetovalec, pooblastilo za vodenje dejanj

Dragica Mravljak, višji upr. delavec, višji referent za osebna stanja, pooblastilo za vodenje dejanj

Metka Oštir, ekonomist, višji referent za registracijo prebivalcev, pooblastilo za vodenje dejanj

Tanja Slapar, poslovni sekretar, višji referent za registracijo prebivalcev, pooblastilo za vodenje dejanj

Tanja Slapar, poslovni sekretar, višji referent za registracijo prebivalcev, pooblastilo za odločanje (OI za tujce)

Zlatka Srebotnik, višji upr. delavec, svetovalec za registracijo prebivalcev, pooblastilo za vodenje dejanj

Admira Suljić, poslovni sekretar, višji referent za registracijo prebivalcev, pooblastilo za vodenje dejanj

Admira Suljić, poslovni sekretar, višji referent za registracijo prebivalcev, pooblastilo za odločanje (OI za tujce)

Anica Urh, referent za osebna stanja, pooblastilo za odločanje (OI za tujce)

Anica Urh, referent za osebna stanja, pooblastilo za vodenje dejanj 

    • Krajevni urad ŠOŠTANJ

Andreja Trnovšek, dipl. ekon.(UN), višji svetovalec za migracije in osebna stanja, pooblastilo za vodenje dejanj

Andreja Trnovšek, dipl. ekon. (UN), višji svetovalec za migracije in osebna stanja, pooblastilo za odločanje  (samo PL, OI in VD)

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO

 

Fidel Krupić, univ. dipl. prav. LL. M. načelnik, pooblastilo za odločanje

 

Edvard Vučina, univ. dipl. inž. arhitekt., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj

Edvard Vučina, univ. dipl. inž. arhitekt., vodja oddelka, pooblastilo za odločanje

Zdenka Berložnik, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec za gradbene zadeve in kmetijstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Andreja Dermol, univ. dipl. inž, kmetijstva, višji svetovalec za kmetijstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Bojan Čebul, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec za premoženjskopravne in gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Brigita Fece, inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve in gospodarstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Tanja Kos, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec za premoženjskopravne zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Irena Krivec, inž. kmet. za kmet. tehniko., svetovalec za gradbene zadeve in kmetijstvo, pooblastilo za vodenje dejanj

Danica Pustatičnik, pravnik, svetovalec za premoženjskopravne, in grad. zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Aleksandra Šafarić, inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Damjana Trauner-Zajc, dipl. inž. gradbeništva, svetovalec za gradbene zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, DRUGE UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE

 

Fidel Krupić, univ. dipl. prav. LL. M. načelnik, pooblastilo za odločanje

 

mag. Franja Tevž, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje dejanj

mag. Franja Tevž, vodja oddelka, pooblastilo za odločanje

 

Tanja Kos, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec za premoženjskopravne zadeve, pooblastilo za vodenje dejanj

Brigita Mernik, univ. dipl. pravnik, vodja oddelka za UNZ, pooblastilo za vodenje dejanj

Mirjam Rednak, dipl. upravni organizator, svetovalec za izvajanje vojnih zakonov, pooblastilo za vodenje dejanj

Sandra Furst, dipl. ekonomist, svetovalec za izvajanje vojnih zakonov, pooblastilo za vodenje dejanj

  • Glavna pisarna

Lidija Stropnik, dipl. upr, org., vodja glavne pisarne in višji svetovalec za pomoč strankam, pooblastilo za vodenje dejanj