Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 197 km2

Število prebivalcev: 45.000

Število občin: 3

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 46

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Velenje opravljajo še naslednje izpostave oziroma organi:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje - Izpostava Velenje;
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Velenje
 • Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila - Urad Žalec;
 • Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje
 • Geodetska uprava Republike Slovenije - Območna geodetska uprava Velenje;

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Velenje;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem  - Izpostava Velenje;
 • Center za socialno delo Velenje;

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Velenje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

 

S svojim delovanjem posega na celotno območje Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. Meji na Upravne enote Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Mozirje, Žalec in Celje.

 

 

Ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, nam pričajo, da je bila dolina naseljena že v davni preteklosti. V Mornovi zijalki pri Šoštanju in jami Špehovki pri Hudi luknji so izkopali ostanke naselbine prazgodovinskega človeka, v Bevčah in na Plešivcu prazgodovinske predmete. Ostanki iz rimskega obdobja pa kažejo, da je bila v tem času na prostoru današnje Šaleške doline rimska naselbina.

 

Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v dokumentih prvič omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje grad, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1270.

 

V 16. stoletju je Šaleška dolina postala eno od središč protestantskega življenja na Štajerskem. Največja pridobitev tega časa je bila šola, ki so jo v Velenju ustanovili protestantje. V srednjem veku je bila Šaleška dolina zaradi velikega števila gradov (preko 20) znana tudi kot »dolina gradov«, ime pa se je ohranilo vse do danes.

 

Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar, ki je upepelil celotni trg, skupaj s cerkvijo sv. Marije. Velenje je v tem obdobju predstavljalo le majhen trg, ki je po velikosti zaostajal za Šoštanjem. Leta 1889 je imelo le 364 prebivalcev.

 

Nekoliko močnejši gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko so v bližini Velenja odprli premogovnik. Premogovništvo je na razvoj trga sicer vplivalo le posredno, saj Velenje v tem času še ni bila rudarska naselbina. V Velenju so bili konec 19. stoletja razviti predvsem trgovina, žagarski in lesnopredelovalni  obrati, pomembna gospodarska panoga pa je vseskozi ostajalo kmetijstvo.

 

Leta 1931 je prav od te dejavnosti še vedno živelo nekaj nad polovico prebivalstva Šaleške doline. Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta dva od razlogov, da je to področje dobilo železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891 in tako povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa je bila omogočena tudi železniška povezava Velenja s Koroško (Dravogradom).

 

Občine:

 

Krajevni urad:

   

 • Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, telefon: (03) 899 5850, telefaks: (03) 899 5852

   

Naselja:

 

VELENJE, obsega 25 naselij:

 • Arnače,
 • Bevče,
 • Črnova,
 • Hrastovec,
 • Janškovo selo,
 • Kavče,
 • Laze.
 • Lipje ,
 • Lopatnik,
 • Lopatnik pri Velenju,
 • Ložnica,
 • Paka pri Velenju,
 • Paški kozjak,
 • Pirešica,
 • Plešivec,
 • Podgorje,
 • Podkraj pri Velenju,
 • Prelska,
 • Silova,
 • Šenbric,
 • Škale,
 • Škalske Cirkovce,
 • Šmartinske Cirkovce,
 • Velenje,
 • Vinska gora.

 

ŠOŠTANJ, obsega 11 naselij:

 • Bele vode,
 • Družmirje,
 • Florjan,
 • Gaberke.
 • Lokovica,
 • Ravne,
 • Skorno pri Šoštanju,
 • Šentvid pri Zavodnjah,
 • Šoštanj,
 • Topolšica,
 • Zavodnje. 

 

ŠMARTNO OB PAKI, obsega 10 naselij:

 • Gavce,
 • Gorenje,
 • Mali vrh,
 • Paška vas,
 • Podgora,
 • Rečica ob Paki,
 • Skorno,
 • Slatina,
 • Šmartno ob Paki
 • Veliki vrh.

 

Poročna dvorana:

 • poročna dvorana v GLASBENA ŠOLA, Velenje
 • poročna dvorana v VILA MAYER, Šoštanj