Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 317,1 km2

Število prebivalcev: 20.975

Število občin: 4

Število naselij: 222

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Trebnje po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 

b) drugi organi:

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Trebnje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Območje  Upravne enote Trebnje zavzema osrednji del Dolenjske, sosednje upravne enote so novomeška, grosupeljska, litijska in sevniška. Teritorialno je delovno območje Upravne enote Trebnje obsega območje, ki ga pokriva občina Trebnje, občina Mokronog-Trebelno, občina Šentrupert in občina Mirna.

 

Na območju Upravne enote Trebnje je 221 naselij. Danes je v tem prostoru poleg nekaterih večjih naselij (Šentrupert, Mokronog, Mirna idr.), predvsem veliko število majhnih, v glavnem gručastih naselij. Edino mesto je Trebnje.

 

 

 

Občine:

 

Naselja:

 

Občina Trebnje:

 

ČATEŽ, obsega 11 naselij:

 • Čatež,
 • Dolenja vas pri Čatežu,
 • Goljek,
 • Gorenja vas pri Čatežu,
 • Kriška Reber,
 • Križ,
 • Razbore - del,
 • Roje pri Čatežu,
 • Sejenice,
 • Trebanjski vrh,
 • Zagorica pri Čatežu.

 

DOBRNIČ, obsega 16 naselij:

 • Artmanja vas,
 • Dobrava,
 • Dobrnič,
 • Gorenja vas,
 • Korita,
 • Lisec,
 • Lokve pri Dobrniču,
 • Podlisec,
 • Preska pri Dobrniču,
 • Reva,
 • Stranje pri Dobrniču,
 • Šahovec,
 • Vapča vas pri Dobrniču,
 • Vrbovec,
 • Zagorica pri Dobrniču,
 • Železno.

 

DOLENJA NEMŠKA VAS, obsega 16 naselij:

 • Češnjevek,
 • Dečja vas,
 • Dolenja Dobrava,
 • Dol. Nemška vas,
 • Dol. Ponikve,
 • Dol. Podboršt pri Trebnjem,
 • Gornja Dobrava,
 • Gor. Ponikve,
 • Gradišče pri Trebnjem,
 • Grm,
 • Jezero,
 • Lipnik,
 • Lukovek,
 • Meglenik,
 • Rihpovec,
 • Rodine pri Trebnjem.

 

KNEŽJA VAS, obsega 9 naselij:

 • Dol. Kamenje pri Dobrniču,
 • Dol. Selce,
 • Kamenje pri Dobrniču,
 • Gor. Selce,
 • Knežja vas,
 • Krušni vrh,
 • Luža,
 • Občine,
 • Roženpelj.

 

 

RAČJE SELO, obsega 5 naselij:

 • Blato,
 • Hudeje,
 • Mala Ševnica,
 • Račje selo,
 • Velika Ševnica.

 

SELA PRI ŠUMBERKU, obsega 11 naselij:

 • Arčelca,
 • Babna Gora,
 • Dol. Podšumberk,
 • Gor. Podšumberk,
 • Log pri Žužemberku,
 • Orlaka,
 • Replje,
 • Sela pri Šumberku,
 • Volčja Jama,
 • Vrtače,
 • Zavrh.

 

SVETINJA, obsega 5 naselij:

 • Dol. vrh,
 • Gor. vrh pri Dobrniču,
 • Rdeči Kal,
 • Svetinja,
 • Šmaver.

 

ŠENTLOVRENC, obsega 14 naselij:

 • Dolga Njiva pri Šentlovrencu,
 • Dolenje Prapreče,
 • Gor. Prapreče,
 • Krtina,
 • Kukenberk,
 • Mačji Dol,
 • Mali Videm,
 • Martinja vas,
 • Muhabran,
 • Potok,
 • Šentlovrenc,
 • Veliki Videm,
 • Vrhovo pri Šentlovrencu,
 • Žabjek.

 

ŠTEFAN, obsega 10 naselij:

 • Belšinja vas,
 • Benečija,
 • Breza,
 • Gor. Nemška vas,
 • Grič pri Trebnjem,
 • Kamni Potok,
 • Pluska,
 • Rožni vrh,
 • Štefan pri Trebnjem,
 • Zidani Most.

 

TREBNJE, obsega 11 naselij:

 • Dol pri Trebnjem,
 • Dol. Medvedje selo,
 • Gor. Medvedje selo,
 • Grmada,
 • Odrga,
 • Pekel,
 • Primštal,
 • Repče,
 • Studenec,
 • Trebnje,
 • Vrhtrebnje.

 

VELIKI GABER, obsega 14 naselij:

 • Bič,
 • Cesta,
 • Dobravica pri Vel. Gabru,
 • Gombišče,
 • Gorica na Medvedjeku,
 • Male Dole pri Stehanji vasi,
 • Mali Gaber,
 • Medvedjek,
 • Pristavica pri Vel. Gabru,
 • Stehanja vas,
 • Stranje pri Vel. Gabru,
 • Vel. Dole,
 • Veliki Gaber,
 • Zagorica pri Vel. Gabru,
 • Žubina.

 

VELIKA LOKA, obsega 9 naselij:

 • Gor. Podboršt pri Veliki Loki,
 • Iglenik pri Veliki Loki,
 • Korenitka,
 • Mačkovec,
 • Mala Loka,
 • Mrzla Luža,
 • Škovec,
 • Trnje,
 • Velika Loka.

 

Občina Mokronog - Trebelno:

 

MOKRONOG, obsega 18 naselij:

 • Beli Grič,
 • Bruna vas,
 • Dol. Laknice,
 • Gor. vas pri Mokronogu,
 • Gor. Laknice,
 • Hrastovica,
 • Križni vrh,
 • Log,
 • Martinja vas pri Mokronogu,
 • Mokronog,
 • Most,
 • Ostrožnik,
 • Pugled pri Mokronogu,
 • Puščava,
 • Ribjek,
 • Slepšek,
 • Srednje Laknice,
 • Sv. vrh.

 

TREBELNO, obsega 25 naselij:

 • Bitnja vas,
 • Bogneča vas,
 • Brezje pri Trebelnem,
 • Brezovica pri Trebelnem,
 • Cerovec pri Trebelnem,
 • Cikava,
 • Češnjice pri Trebelnem,
 • Čilpah,
 • Čužnja vas,
 • Dol. Zabukovje,
 • Drečji vrh,
 • Gor. Zabukovje,
 • Gor. Mokronog,
 • Jagodnik,
 • Jelševec,
 • Maline,
 • Mirna vas,
 • Ornuška vas,
 • Podturn,
 • Radna vas,
 • Roje pri Trebelnem,
 • Štatenberk,
 • Trebelno,
 • Velika Strmica,
 • Vrh pri Trebelnem. 

 

Občina Šentrupert:

 

 

ŠENTRUPERT, obsega 25 naselij:

 • Bistrica,
 • Brinje,
 • Dol. Jesenice,
 • Draga pri Šentrupertu,
 • Gor. Jesenice,
 • Hom,
 • Hrastno,
 • Kamnje,
 • Kostanjevica,
 • Mali Cirnik pri Šentjanžu,
 • Okrog,
 • Prelesje,
 • Ravne nad Šentrupertom,
 • Rakovnik pri Šentrupertu,
 • Ravnik,
 • Roženberk,
 • Slovenska vas,
 • Straža,
 • Šentrupert,
 • Škrljevo,
 • Trstenik,
 • Vesela Gora,
 • Vrh,
 • Zabukovje,
 • Zaloka.

 

Občina Mirna:

MIRNA, obsega 22 naselij:

 • Brezovica pri Mirni,
 • Cirnik,
 • Debenec,
 • Glinek,
 • Gomila,
 • Gor. vas pri Mirni,
 • Migolica,
 • Migolska Gora,
 • Mirna,
 • Praprotnica,
 • Ravne,
 • Sajenice,
 • Selo pri Mirni,
 • Selska Gora,
 • Stan,
 • Stara Gora,
 • Ševnica,
 • Škrjanče,
 • Trbinc,
 • Volčje Njive,
 • Zabrdje,
 • Zagorica.

 

Poročna dvorana: