Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil (uvedba dajatve za odjavljeno vozilo s 1.4.2019)

Lastnike odjavljenih motornih vozil obveščamo, da je Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) s 1. 4. 2019 uvedel dajatev za odjavljeno vozilo, ki se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so po 1. aprilu 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.  

Dajatve tudi ne bodo dolžni plačali lastniki odjavljenih vozil, ki bodo vozilo ponovno registrirali pred potekom enoletnega obdobja od odjave ali bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

     - potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila
       izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);

     - policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

     - dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

     - izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

Lastnike odjavljenih vozil, katerih vozilo so odjavili po 1. aprilu 2018 pozivamo, da pravočasno poskrbijo za ustrezno odjavljeno vozilo in da v evidenci vozil ustrezno uredijo status vozila, sicer bodo prejeli plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.