Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe predpisov o plovbi po celinskih vodah

V zimi 2017 – 2018 smo na Upravni enoti Tolmin aktivno pristopili k razčiščevanju nejasnosti na področju plovbe po celinskih vodah, saj je bilo nejasnosti in različnih pristopov glede na teritorij države v preteklosti preveč.

 

Od 5. oktobra 2017, ko smo se prvič sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Uprave RS za pomorstvo (URSP), pa do 16.2.2018, ko smo dobili odgovor na še zadnjo dilemo od Ministrstva za obrambo (MO) oziroma 28.2.2018, ko smo od MZI prejeli končne Usmeritve za enotno izvajanje določb o plovbi po celinskih vodah, smo ob zelo konstruktivni drži posameznikov na teh ministrstvih rešili vse znane nam dileme.

 

Tako lahko rečemo, da to plovno sezono upravne enote (država) začenjamo z jasnimi odgovori in stališči glede plovbe po celinskih vodah, vključujoč še zadnje spremembe predpisov, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 6/2018.

 

Zelo na kratko bi zato želel uporabnike opozoriti na ključne in morda prej nejasne obveznosti, ki jih imajo na tem področju po predpisih države in posebej opozoriti na morebitne ločene predpise lokalnih skupnosti, ki pa jih izvajajo in pojasnjujejo občine.

 

Na upravni enoti mora:

1. Lastnik vpisati čoln v vpisnik čolnov. Ni pa več potrebno vpisovati športnih veslaških čolnov, kamor spadajo raft, kajak, sit on top, sup ipd.
Jasno pa je tudi določeno, kaj ne spada med plovila, saj so namenjena za uporabo na način, da ga poganja oseba z lastnim telesom, kot na primer rečni bob (hydrospeed), tubing, bellyak ipd.

 

2. Kdor se odloči za izvajanje dejavnost dnevnega izposojanja čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, mora na upravno enoto pravočasno vložiti vlogo za izdajo dovoljenja.
Z dovoljenjem  upravna enota dovoli opravljanje dejavnosti na predlagani lokaciji, če glede na naravne danosti območja, čas, vremenske in druge okoliščine ugotovi, da so zagotovljeni varnost plovbe, varstvo človeškega življenja na vodi in varstvo okolja. Dovoljenje izda upravna enota za obdobje (do) enega leta.

 

Ker pa morajo biti plovila za dnevno izposojo vsako leto pred začetkom oddajanja plovil pregledana, mora izvajalec dejavnosti vlogi priložiti seznam pregledanih plovil in ta seznam javno objaviti na mestu izposoje

 

Pri tem pa še opozorilo, da bo v dovoljenju upravna enota med drugim določila tudi obveznost, da mora imeti vsaj eden izmed zaposlenih v delovnem času izposojevalnice opravljen preizkus usposobljenosti po programu D skladno s Pravilnikom o reševalcih iz vode, če gre za izposojo plovil na mirnih vodah, v nasprotnem primeru pa mora biti usposobljen po programu C (reševalec iz vode na divjih vodah).
Prav tako se bo upravna enota v dovoljenju opredelila do splošnih ukrepov po 10. členu Zakona o varstvu pred utopitvami, ki opredeljuje stalni nadzor nad izposojenimi plovili. To pa pomeni vsaj to, da mora izposojevalec voditi evidenco nad izposojenimi plovili, ki jih izda posameznikom, saj je fizičen nadzor nad vsakim izposojenim plovilom praktično nemogoče zagotoviti.

 

3. Kdor bi želel postaviti in uporabljati plavajočo napravo (stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo), ki je daljša od 10 metrov in širša od 3 metrov, jo mora vpisati v vpisnik plavajočih naprav, ki ga vodi upravna enota, na območju katere se nahaja in uporablja.
Takih plavajočih naprav, za katere se zahteva vpis, je malo. Večinoma so v uporabi plavajoče naprave manjših dimenzij, katerih vpis se ne zahteva. Tudi zanje pa se zahteva dovoljenje, ki ga izda upravna enota po opravljenem pregledu o sposobnosti za varno uporabo, ki ga opravi klasifikacijski zavod in velja do izteka roka, predpisanega za redni pregled (praviloma 4 leta). V kolikor ni ugotovljena sposobnost za varno uporabo in če ni izdano dovoljenje za stalni privez, sidranje ali položitev na vodno dno, se plavajoče naprave ne sme uporabljati.


Za podrobnejšo razlago smo vam na voljo.


                                                                           Mag. Simon Leban
                                                                           načelnik