Skoči na vsebino

NOVICA

Nov način poročanja o gostih in prenočitvah

Z Zakonom o prijavi prebivališča (ZPPreb-1, Uradni list RS, št.52/2016), ki se je pričel uporabljati 13. 08. 2017, upravne enote ne izdajo več odločb o načinu vodenja knjige gostov in ne potrjujejo knjig gostov. Za pravne osebe in posameznike, ki se ukvarjajo z nudenjem prenočitev, se spreminja sistem poročanja o gostih ter tudi poročanja Statističnemu uradu RS in občinam.

 

Elektronski sistem policije za prijavo gostov pri gostiteljih, ki nimajo registrirane dejavnosti