Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vodič s področja prijave javnih shodov in prireditev


Vodič vas bo preko vprašanj vodil do opisa postopkov, ki jih morate opraviti, kadar organizirate javno prireditev ali javni shod. http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/vodic-organizacija-prireditve-shoda.html

Spremembe predpisov o plovbi po celinskih vodah


V zimi 2017 – 2018 smo na Upravni enoti Tolmin aktivno pristopili k razčiščevanju nejasnosti na področju plovbe po celinskih vodah, saj je bilo nejasnosti in različnih pristopov glede na teritorij države v preteklosti preveč. ...

Nov Zakon o dajatvah na motorna vozila


Obveščamo vas, da je dne 14. 10. 2017 pričel veljati novi Zakon o dajatvah za motorna vozila (Ur. l. RS, št. 54/2017)

Nov način poročanja o gostih in prenočitvah


Z Zakonom o prijavi prebivališča (ZPPreb-1, Uradni list RS, št.52/2016), ki se je pričel uporabljati 13. 08. 2017, upravne enote ne izdajo več odločb o načinu vodenja knjige gostov in ne potrjujejo knjig gostov. Za pravne osebe in...

Vožnja s spremljevalcem


Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen,...