Skoči na vsebino

Nagovor načelnice

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

 

Želimo vam predstaviti naše upravne postopke, o katerih odločamo na prvi stopnji in druge upravne naloge, ki jih izvajamo na sedežu upravne enote ter na petih krajevnih uradih. Verjamemo, da vam tako lahko prihranimo čas in pot na upravno enoto oziroma skrajšamo čas urejanja vaših upravnih zadev.

 

Osnovni cilj, ki ga zasledujemo na naši upravni enoti, je približevanje upravnih storitev uporabnikom in okolju, v katerem upravna enota deluje.

 

Prizadevamo si, da zasledujemo zastavljeno vizijo, poslanstvo ter cilje in smo ob tem

strokovni in profesionalni v odločanju,

pravočasni in odgovorni v reševanju zadev,

spoštljivi, pošteni in odzivni  v odnosih z našimi uporabniki.

 

Želimo vam pomagati in svetovati, prav tako pa verjamemo, da zmoremo več.

 

Zato vas, pozivamo k podaji pobud, predlogov in mnenj o delu upravne enote, ki bi nas postavili pred nove izzive in prispevali k dvigu kakovosti naših storitev.

 

 

mag. Jasna Junkar

načelnica

 

Uradne ure

 

 

Uradne ure Upravne enote Šmarje pri Jelšah