Skoči na vsebino

Nagovor načelnika

Spoštovani obiskovalci spletnih strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah,

 

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je, tako kot ostalih 57 upravnih enot v Republiki Sloveniji, vezni člen med državo in državljani, saj kot njen teritorialno organiziran del izvršne funkcije opravljamo tiste upravne storitve in naloge, ki so za posameznika in pravne osebe bistvenega pomena.

 

Najpogosteje se državljani zglasijo na upravni enoti zaradi opravkov s področja upravnih notranjih zadev (osebni dokumenti in osebna stanja, zadev s področja prometa, društev, prireditev, orožja,...), graditve objektov in drugih posegov v prostor, zadev s področja kmetijstva (status kmeta, kmetije, promet s kmetijskimi zemljišči, register vinogradnikov, urejanje GERK-ov,...), gospodarstva (vstopna točka e-VEM,...), statusa žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in invalidov in mnogih drugih storitev.

 

Na spletnih straneh se vam predstavljamo z željo, da bolje spoznate našo organiziranost in pristojnosti, da se lahko tudi sami podučite o določenih upravnih postopkih in se seznanite ali pridobite obrazce, ki jih potrebujete v določenem upravnem postopku. Tako vam želimo prihraniti čas in nepotrebne poti, kadar se boste odločili za razne upravne postopke iz pristojnosti upravne enote.

 

Vabimo vas, da nas obiskujete na naših spletnih straneh, kjer vas bomo seznanjali s pomembnejšimi obvestili in novostmi in da nam sporočite svoja mnenja, predloge in pripombe.

 

 

 

Vincencij Habjan, univ. dipl. prav.
               v. d. načelnika