Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Slovenska Bistrica

ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

petek od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure Upravne enote Slovenska Bistrica

ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

petek od 8.00 do 13.00

v četrtek ni uradnih ur

 

Uradne ure v sprejemni pisarni in pri svetovalcu za pomoč strankam so ves poslovni čas. Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica so:

na telefonski številki: (02) 805 5500 ali (02) 805 5532 v:

 

ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure za sklepanje zakonskih zvez:

  • Ob sobotah v časovnem razponu najmanj 5 ur med 11.00 in 16.00 uro
  • Ob sredah v času uradnih ur med 7.00 in 17.00 uro na sedežu upravne enote in v gradu Slovenska Bistrica

 

 

 Uradne ure na krajevnih uradih:

 

 

KU Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, telefon: (02) 803 36 00

 

torek od 8.00 do 11.30 in od 12.00 do 15.00 

sreda od 7.00 do 11.30 in od 12.00 do 17.00 - do nadaljnjega ni uradnih ur

petek od 8.00 do 11.30 in od 12.00 do 13.00  

 

 

KU Oplotnica, Grajska cesta 10, 2317 Oplotnica, telefon: (02) 803 36 20

 

ponedeljek  od 8.00 do 11.30 in od 12.00 do 15.00

četrtek od 8.00 do 11.30 in od 12.00 do 15.00 

 

 

 

Splošne informacije

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V upravni enoti Slovenska Bistrica imamo svetovalko za pomoč strankam v oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in sicer v informacijski pisarni, ki se nahaja v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10, na sedežu upravne enote:

 

Svetovalka za pomoč strankam je:

 

Štefka Čretnik, dipl. upr. org.

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

(Dvoriščna zgradba, klet, soba 106)

telefon: (02) 805 5532

telefaks: (02) 805 5566

e-pošta: stefka.cretnik(at)gov.si

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote,morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Slovenska Bistrica je:

 

mag. Emil Trontelj

načelnik

telefon: (02) 805 5500

telefaks: (02) 805 5566

e-pošta: emil.trontelj(at)gov.si