Skoči na vsebino

NOVICA

NOVA GRADBENA ZAKONODAJA

S 1. 6. 2018 se je pričela uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja. Vse v zvezi z novo gradbeno zakonodajo, Gradbenim zakonom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o arhitekturni in inžinirski zbornici, podzakonskimi predpisi o projektni dokumentaciji in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in uredbo o razvrščanju objektov, si lahko investitorji pogledajo in pridobijo na internetni strani Ministrstva za okolje in prostor:

www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/.

Tu so na voljo besedila zakonov in podzakonskih aktov, vsi obrazci (tudi v excel obliki, kjer je mogoče urejanje obrazcev), primeri izpolnjenih obrazcev za zahteve in dokumentacijo in tudi odgovori na razna vprašanja v zvezi z graditvijo.