Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Številka:           110-45/2017/19

Datum:          1. 12. 2017

 

 

 

 

Na podlagi 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) na spletni strani organa objavljamo

 

 

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

 

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta referent (šifra 11) v Oddelku za upravne notranje zadeve v Upravni enoti Slovenska Bistrica, št. javnega natečaja 110-45/2017, ki je bil dne 10. 8. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu za zaposlovanje RS, izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku dobite pri Tatjani Žolnir Šket, tel. 02 805 5510.

 

 

 

 

Mag. Emil Trontelj

načelnik