Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo

NOVA GRADBENA ZAKONODAJA


S 1. 6. 2018 se je pričela uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja. Vse v zvezi z novo gradbeno zakonodajo, Gradbenim zakonom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o arhitekturni in inžinirski zbornici, podzakonskimi...

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo

Obvestilo o spremembi poslovanja KU Poljčane in Oplotnica v času letnih dopustov


Obvestilo strankam

Sklep o določitvi volišč št. 041-1/2018


Sklep o določitvi volišč DZ

Sklep o določitvi volišč št. 042-1/2018


sklep o določitvi volišč

OBVESTILO VOLIVCEM 2. VOLILNEGA OKRAJA 7. VOLILNE ENOTE


OBVESTILO VOLIVCEM 2. VOLILNEGA OKRAJA 7. VOLILNE ENOTE (na območju Upravne enote Slovenska Bistrica) V skladu s spremembami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba...