Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Obvestilo o nedelovanju aplikacije za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev v času od 28. 12. 2018 do 20. 1. 2019


OBVESTILO GLEDE VODENJA REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Obveščamo vas, da aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) ne bo delovala od 28. 12. 2018 od 13.00 ure do 20. 1. 2019. Podatke v...

Poslovni čas in uradne ure 24. in 31. decembra 2018


Številka:         020-7/2018/4 Datum:           10. 12. 2018 O B V E S T I L O Spoštovane stranke! V skladu z 31. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018) vas obveščamo, da se na...

Obvestilo o končanem postopku za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta


Številka:           110-168/2018/9 Datum:             3. 12. 2018 Zadeva: Obvestilo o končanem postopku za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta –                dokumentalist V, krajši delovni čas (popolnitev) ...

OBVESTILO INVESTITORJEM


OBVESTILO INVESTITORJEM S 1. 6. 2018 se je pričela uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja. V času tik pred uveljavitvijo nove zakonodaje smo prejeli povečano število vlog za izdajo gradbenih dovoljenj. Trudimo se,...

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo

NOVA GRADBENA ZAKONODAJA


S 1. 6. 2018 se je pričela uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja. Vse v zvezi z novo gradbeno zakonodajo, Gradbenim zakonom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o arhitekturni in inžinirski zbornici, podzakonskimi...

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo