Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

Teritorij: 370 km2

Število prebivalcev: 35.800                                       

Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 132

 

Upravne in strokovne naloge na območju Slovenske Bistrice po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

  

a) izpostave ministrstev: 

 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Slovenska Bistrica; 
 • Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Maribor - Pisarna Slovenska Bistrica;
 • Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila - Urad Slovenska Bistrica
 • Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor - Geodetska pisarna Slovenska Bistrica; 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Maribor - Urad za delo Slovenska Bistrica;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor - Izpostava Slovenska Bistrica;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Enota Slovenska Bistrica;
 • Center za socialno delo Slovenska Bistrica;
 • Okrajno sodišče Slovenska Bistrica;
 • Inšpekcijske službe;

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Slovenska Bistrica, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Slovenska Bistrica je po velikosti na 14. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje občine Slovenska Bistrica in Oplotnica.

 

Na območju Upravne enote Slovenska Bistrica je 133 naselij. Edino mesto na območju UE  je Slovenska Bistrica.

 

Krajevna urada:

 • Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, telefon: (02) 803 36 00

 • Oplotnica, Grajska cesta 10, 2317 Oplotnica, telefon: (02) 803 3620

Občine:

 • Slovenska Bistrica
 • Oplotnica
 • Poljčane
 • Makole

Naselja:

 

Občina OPLOTNICA obsega 21 naselij:

 • Božje
 • Brezje pri Oplotnici
 • Čadram
 • Dobriška vas
 • Dobrova pri Prihovi
 • Gorica pri Oplotnici
 • Koritno
 • Kovaški vrh
 • Lačna Gora
 • Malahorna
 • Markečica
 • Okoška gora
 • Oplotnica
 • Pobrež
 • Prihova
 • Raskovec
 • Straža pri Oplotnici
 • Ugovec
 • Zgornje Grušovje
 • Zlogona Gora
 • Zlogona vas

 

Občina SLOVENSKA BISTRICA obsega 80 naselij:

 • Bojtina
 • Brezje pri Slovenski  Bistrici
 • Bukovec
 • Cezlak
 • Cigonca
 • Črešnjevec
 • Devina
 • Dolgi Vrh
 • Drumlažno
 • Farovec
 • Fošt
 • Frajhajm
 • Gabrnik
 • Gaj
 • Gladomes
 • Globoko
 • Hošnica
 • Hrastovec
 • Jelovec
 • Ješovec
 • Jurišna vas
 • Kalše
 • Kebelj
 • Klopce
 • Kočno ob Ložnici
 • Kočno pri Polskavi
 • Korplje
 • Kostanjevec
 • Kot
 • Kovača vas
 • Križni Vrh
 • Laporje
 • Leskovec
 • Levič
 • Lokanja vas
 • Lukanja
 • Malo Tinje
 • Modrič
 • Nadgrad
 • Ogljenšak
 • Ošelj
 • Planina pod Šumikom
 • Podgrad
 • Pokoše
 • Pragersko
 • Preloge
 • Prepuž,
 • Pretrež
 • Razgor
 • Rep
 • Ritoznoj
 • Sele pri Polskavi
 • Sevec
 • Slovenska Bistrica
 • Smrečno
 • Spodnja Ložnica
 • Spodnja Nova vas
 • Spodnja Polskava
 • Spodnje Prebukovje
 • Stari Log
 • Šentovec
 • Šmartno na Pohorju
 • Tinjska Gora
 • Trnovec
 • Turiška vas na Pohorju
 • Urh
 • Veliko Tinje
 • Videž
 • Vinarje
 • Visole
 • Vrhloga
 • Vrhole pri Laporju
 • Vrhole pri Slovenskih Konjicah
 • Zgornja Bistrica
 • Zgornja Brežnica
 • Zgornja Ložnica
 • Zgornja Nova vas
 • Zgornja Polskava
 • Zgornje Prebukovje
 • Žabljek

Občina POLJČANE obsega 18 naselij:

 • Brezje pri Poljčanah
 • Čadramska vas
 • Globoko ob Dravinji
 • Hrastovec pod Bočem
 • Krasna
 • Križeča vas
 • Ljubično
 • Lovnik
 • Lušečka vas
 • Modraže
 • Novake
 • Podboč
 • Poljčane
 • Spodnja Brežnica
 • Spodnje Poljčane
 • Stanovsko
 • Studenice
 • Zgornje Poljčane

 Občina MAKOLE obsega 13 naselij:

 • Dežno pri Makolah
 • Jelovec pri Makolah
 • Ložnica
 • Makole
 • Mostečno
 • Pečke
 • Savinsko
 • Stari Grad
 • Stopno
 • Stranske Makole
 • Strug
 • Štatenberg
 • Varoš

Uradni prostori za sklepanje zakonskih zvez:

 • poročna dvorana v gradu Slovenska Bistrica
 • poročna dvorana v gradu Štatenberg
 • sedež upravne enote, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica
 • Graščina Oplotnica