Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

 

Dokumenti, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo objavljeni na enotnem državnem portalu e-uprava in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje (obvestila, vabila, ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ...).

 

 

 

Za vsebino kliknite tukaj....

 

javne prireditve in javni shodi

 

Na podlagiZakona o javnih zbiranjih - ZJZ-UPB5(Ur. list RS, št. 64/2011 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 14. členu določa, da so podatki o organizatorju in prireditvi javni, se na portalu upravnih enot objavljajo vse prijavljene javne prireditve in javni shodi. 

 

Ponujamo vam pregled vseh javnih prireditev in javnih shodov v naši upravni enoti.

 

Za vsebino kliknite tukaj...

 

   

ostale javne objave

V nadaljevanju vam ponujamo pregled vseh ostalih javnih objav (vabil, odločb, internih aktov itd.) v naši upravni enoti.

 

 Za vsebino kliknite tukaj...