Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

 

Poslovni čas Upravne enote Slovenj Gradec se začne:

  • v ponedeljek, torek in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri
  • v sredo ob 7. uri in konča ob 17 uri
  • v petek ob 8. uri in konča ob 13. uri

Uradne ure Upravne enote Slovenj Gradec

Uradne ure za poslovanje s strankami so določene v okviru poslovnega časa in sicer:

 

  • v ponedeljek in torek od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 15. ure
  • v sredo od 7. ure do 12. ure in od 13. ure do 17. ure
  • v petek od 8. ure do 13. ure

Uradne ure v sprejemni pisarni na sedežu upravne enote so vsak dan ves poslovni čas.

 

Svetovalka za pomoč strankam zagotavlja izvajanje uradnih ur vsak dan ves poslovni čas v sprejemni pisarni na sedežu  upravne enote. 

 

 

Uradne ure po telefonu zagotavljamo na sedežu upravne enote, na tel št. (02) 88 50 550 vsak dan ves poslovni čas.

 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

  

V Upravni enoti Slovenj Gradec imamo svetovalce za pomoč strankam v vsaki notranji organizacijski enoti, in sicer:

 

 

SPREJEMNA PISARNA 

 

Marta Smrekar, dipl.upr.org.

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(pritličje, soba 101)

telefon: (02) 885 0589

e-pošta: marta.smrekar(at)gov.si

 

 

 

NAČELNICA

 

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot.

Meškova Ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(1.nadstropje, soba 211a)

telefon: (02) 885 0554

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: irena.seselj(at)gov.si 

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE IN PROMET

 

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot.

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(1.nadstropje, soba 211a)

telefon: (02) 885 0554

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: irena.seselj(at)gov.si 

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE ZADEVE

 

Mag. Katjuša Konečnik Kotnik,univ.dipl.ing.kmet.,

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(pritličje, soba 110)

telefon: (02) 885 0564

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: katjusa.konecnik-kotnik(at)gov.si 

 

V času odsotnosti jo nadomešča:

 

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot.

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(1.nadstropje, soba 211a)

telefon: (02) 885 0554

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: irena.seselj(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 

Matej Blažun, univ.dipl.prav., dipl.upr.org.

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(1.nadstropje, soba 204)

telefon: (02) 885 0557

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: matej.blazun(at)gov.si

 

 

V času odsotnosti ga nadomešča:

 

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot.

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

(1.nadstropje, soba 211a)

telefon: (02) 885 0554

telefax: (02) 885 0591

e-pošta: irena.seselj(at)gov.si 

 

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Slovenj Gradec je:

Irena Sešelj

telefon: (02) 885 0554 

e-pošta: irena.seselj(at)gov.si