Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

NAČELNICA UE

 

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot.,pooblastilo za odločanje

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE IN PROMET

 

Ivica Cehner, referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Breda Areh, referent III., pooblastilo za vodenje dejanj

Helena-Asja Juvan, poslovna sekretarka, višji referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Terezija Golob, referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Jerica Vrtič, referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Marija Paradiž, referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Tatjana Meh, poslovna sekretarka, višji referent I., pooblastilo za vodenje dejanj

Marta Markuš, dipl.upr.org., višja svetovalka III., pooblastilo za odločanje

Armela Drevenšek, diplomiran ekonomist, svetovalka I., pooblastilo za vodenje dejanj

Katja Košak, univ.dipl.pravnica, referentka III,pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE ZADEVE

 

Mag. Katjuša Konečnik Kotnik, univ.dipl.ing.kmet., višji svetovalec I., Vodja oddelka, pooblastilo za odločanje

 

Mateja Pušnik, univ.dipl.ekon., višji svetovalec I., pooblastilo za vodenje dejanj

Tatjana Ernoič, univ.dipl.ekon., višji svetovalec I., pooblastilo za vodenje dejanj

Regina Potočnik-Popović, inž.gradbeništva, svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj 

Alenka Mitnjek, univ.dipl.prav., višji svetovalec II., pooblastilo za vodenje dejanj

Barbara Ramšak, univ.dipl.inž.krajinske arh., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje dejanj

Mirja Jeseničnik Mernik, univ.dipl.prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 

Matej Blažun, univ.dipl.prav., dipl.upr.org., Vodja službe, višji svetovalec II, pooblastilo za odločanje 

 

Marta Smrekar, dipl.upr.org., svetovalec I., pooblastilo za vodenje dejanj

Romana Petronijevič, mag. upr. ved, strokovni sodelavec VII/1, pooblastilo za vodenje dejanj

Jasmina Andrejc, poslovna sekretarka V., pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Irena Sešelj, univ.dipl.prav., univ.dipl.ing.zoot., Načelnica UE, pooblastilo za odločanje

 

Matej Blažun, univ.dipl.prav., dipl.upr.org., višji svetovalec II., pooblastilo za odločanje