Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

    

STAVBA UPRAVNE ENOTE

 

 

Teritorij: 286 km2

Število prebivalcev: 21.803 (1.1.2017)                                   

Število občin: 2

Število krajevnih uradov: 0

Število naselij: 33

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Mislinjske doline po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje-Izpostava Slovenj Gradec;
 • Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami-Izpostava Slovenj Gradec;
 • Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Dravograd - pisarna Slovenj Gradec;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Slovenj Gradec;

 

b) drugi organi

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Velenje - Urad za delo Slovenj Gradec;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem - Izpostava Slovenj Gradec;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Območna izpostava Slovenj Gradec;
 • Zavod RS za šolstvo, Območna enota Slovenj Gradec.
 • Center za socialno delo Slovenj Gradec
 • Agencija za varnost prometa RS

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Slovenj Gradec, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Slovenj Gradec svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Mislinja in Mestne občine Slovenj Gradec. Meji na sedem upravnih enot, in sicer: na severu na UE Dravograd, na severovzhodu na UE Radlje ob Dravi, na severozahodu na UE Ravne na Koroškem, na jugozahodu na UE Velenje, na jugu na UE Slovenske Konjice in Celje in na vzhodu na UE Ruše.

 

Na območju Upravne enote Slovenj Gradec je 33 naselij. 22 naselij predstavlja Mestno občino Slovenj Gradec, 11 naselij pa Občino Mislinja.

 

 

 

Občine:

  • Mislinja,
  • Mestna občina Slovenj Gradec.

 

Naselja:

 

SLOVENJ GRADEC, obsega 22 naselij:

 • Brda,
 • Gmajna,
 • Golavabuka,
 • Gradišče,
 • Graška gora,
 • Legen,
 • Mislinjska Dobrava,
 • Pameče,
 • Podgorje,
 • Raduše,
 • Sele-del,
 • Slovenj Gradec,
 • Spodnji Razbor,
 • Stari trg,
 • Šmartno pri Slovenj Gradcu,
 • Šmiklavž,
 • Tomaška vas,
 • Troblje,
 • Turiška vas,
 • Vodriž,
 • Vrhe,
 • Zgornji Razbor.

 

MISLINJA, obsega 11 naselij:

 • Dovže,
 • Gornji Dolič,
 • Kozjak,
 • Mala Mislinja,
 • Mislinja,
 • Paka-del,
 • Razborca,
 • Srednji Dolič,
 • Šentilj pod Turjakom,
 • Tolsti Vrh pri Mislinji,
 • Završe.

 

Uradna prostora za sklepanje zakonskih zvez:

 • Grad Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
 • PC Lopan Mislinja

 

Določitev uradnih ur za sklepanje zakonskih zvez (sklep.pdf)

 

                                      

 

Poročna dvorana-Grad Rotenturn Slovenj Gradec

 

Poročna dvorana PC Lopan Mislinja

 

 

MOŽNE LOKACIJE SKLENITEV ZAKONSKIH ZVEZ IZVEN URADNIH PROSTOROV  NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

 

 

SOKLIČEV MUZEJ

 

Sokličeva zbirka obsega preko 1800 predmetov, od tega arheološke, etnološke, kulturnozgodovinske in zgodovinske predmete, numizmatično zbirko, likovno zbirko starejše umetnosti in zbirko sodobne likovne umetnosti 20. stoletja, zbirko predmetov JV Azije, afriško zbirko in kotiček Huga Wolfa. V sklopu Sokličeve zbirke je razstavljena tudi knjižnica, ki vsebuje preko 6000 knjižnih enot.

 

Historično opremljen ambient Sokličevega muzeja je primeren za poroke velikosti do 50 svatov. Za poročni obred je primernih več razstavnih prostorov. Po predhodni najavi in dogovoru se lahko prostor dodatno prilagodi in preuredi. Stavba muzeja ima tudi dvigalo, ki omogoča dostop invalidnim ali starejšim osebam.    

 

Lokacija: Glavni trg 24, Slovenj Gradec

Kontakt: 02 62 12 522 (tajništvo muzeja)

 

 

 

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI

 

 

Koroška galerija likovnih umetnosti je regionalni muzej za moderno in sodobno umetnost. Zbirko galerije sestavljajo mednarodna likovna dela z angažiranimi aktualnimi likovnimi vsebinami. Galerija je danes vpeta tako v nacionalne kot mednarodne mreže na podlagi katerih gradi sodoben razstavni program in bogati že obstoječe vsebine. Koroška galerija  likovne umetnosti nudi po predhodnem dogovoru prostor za sklepanje zakonskih zvez v veliki razstavni dvorani  do 100 svatov in v manjših razstavnih prostorih starega dela galerije do 40 svatov. Stavba galerije je opremljena z dvigalom, ki omogoča dostop invalidnim ali starejšim osebam.    

 

Lokacija: Glavni trg 24, Slovenj Gradec

Kontakt: 02 88 22 131 (tajništvo muzeja)

Elektronska pošta: galerija(at)glu-sg.si

 

 

 

HERČEVA ŽAGA IN MLIN

 

V Tomaški vasi pri Slovenj Gradcu se ob reki Mislinji nahaja spomeniško varstveni kompleks, ki ga sestavljata stavbi mlina in žage z »račami« in jezom in je nekoliko odmaknjen od matične domačije p.d. Herc. Manjša gospodarska objekta sta okoli leta 1914 postavila gospodarja Herčeve domačije Valentin in Terezija Laure. Žaga je t.i. venecijanka z lesenim vozom »na valcne« z verigo za pomik. V 'žagni' uti je za potrebe muzejske predstavitve predstavljeno bivalno okolje družine žagarskega delavca iz obdobja med drugo svetovno vojno.

 

Za poročni obred se je potrebno predhodno dogovoriti z muzejem, da se lahko prostor po potrebi prilagodi in preuredi. 

 

Lokacija: Tomaška vas 43, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Kontakt: 02 62 12 522 (tajništvo muzeja)

Elektronska pošta: info.sg@kpm.si

 

 

 

MUZEJ HUGO WOLF

 

V rojstni hiši svetovno znanega skladatelja poznoromantičnega samospeva in samosvoje osebnosti fin-de-sieclovskega Dunaja Huga Wolfa je, do obnove stavbe v letu 2010/11, delovala Glasbena šola Slovenj Gradec. Danes je stavba spremenjena v spominski muzej, v okviru katerega deluje Mednarodni informacijsko dokumentacijski center Hugo Wolf.

 

V muzeju Hogo Wolf je za poročni obred na razpolago koncertna dvorana, ki lahko sprejme do 80 svatov, manjše poroke do (20 svatov) pa se lahko odvijejo tudi v ostalih razstavnih prostorih muzeja, ki so stilsko opremljeni s pohištvom iz Wolfovega časa. Po predhodnem dogovoru je omogočen tudi  dostop za invalidne osebe.  

 

Lokacija: Glavni trg 40, Slovenj Gradec

Kontakt: 02 62 12 522 (tajništvo muzeja)

Elektronska pošta: info.sg(at)kpm.si