Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

 

Uradne ure Upravne enote Škofja Loka


    ponedeljek   od 7.30 do 15.00
    torek              od 7.30 do 15.00
    sreda            od 7.00 do 17.00
    petek             od 7.30 do 13.00
 

 

Poslovni čas Upravne enote Škofja Loka

 

    ponedeljek   od 7.30 do 15.00
    torek              od 7.30 do 15.00
    sreda            od 7.00 do 17.00
    četrtek           od 7.30 do 15.00
    petek             od 7.30 do 13.00

 

Sprejem vlog, splošne informacije, upravne overitve in informacije po telefonu se zagotavljajo ves poslovni čas.

 

 

Uradne ure na krajevnih uradih

 

    KU Gorenja vas - Poljane 

    Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
    telefon: 041 741 738
      torek              od 8.00 do 15.30                     

    

 

    KU Železniki

    Češnjica 48, 4228 Železniki,
    telefon: 041 741 738
      četrtek           od 8.00 do 15.30

   

 

    KU Žiri

    Loška cesta 1, 4226 Žiri,
    telefon: 041 741 738
      sreda             od 7.30 do 17.00 

  

   

   

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

      •    javni red in mir

Ema Čater
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(1. nadstropje, pisarna 102)
telefon: (04) 511 2428
e-pošta: ema.cater@gov.si

 

      •    osebna stanja
Stanislava Kuhar
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(pritličje, pisarna 1)
telefon: (04) 511 2420
e-pošta: stanislava.kuhar@gov.si

 

      •    vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja
Mojca Mur
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(pritličje, pisarna 3)
telefon: (04) 511 2437
e-pošta: mojca.mur@gov.si

 

      •    promet
Renata Šeruga
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(pritličje, pisarna 4)
telefon: (04) 511 2416
e-pošta: renata.seruga@gov.si

 

      •    tujci
Minca Razboršek
Poljanska cesta2, 4220 Škofja Loka
(pritličje, pisarna 3)
telefon: (04) 511 2417
e-pošta: minca.razborsek@gov.si
 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO

 

      •    denacionalizacija, gradbena dovoljenja
Maša Primožič
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 210)
telefon: (04) 511 2411
e-pošta: masa.primozic@gov.si

 

      •    gradbena dovoljenja
Andrej Prosen
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 212)
telefon: (04) 511 2403
e-pošta: andrej.prosen@gov.si

 

      •    uporabna dovoljenja, prijave začetka gradenj
Judita Stanonik
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 206)
telefon: (04) 511 2406
e-pošta: judita.stanonik@gov.si

 

      •    uporabna dovoljenja
Majda Tolar
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 214)
telefon: (04) 511 2407
e-pošta: majda.tolar@gov.si

 

      •    kmetijstvo
Špela Odar
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 207)
telefon: (04) 511 2413
e-pošta: spela.odar@gov.si

 

      •    SPOT točka
Ivanka Žgur
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 208)
telefon: (04) 511 2442
e-pošta: ivanka.zgur@gov.si

 

      •    kmetijstvo, osebno dopolnilno delo
Ivica Rant
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(2. nadstropje, pisarna 201)
telefon: (04) 511 2431
e-pošta: ivica.rant@gov.si


ODDELEK ZA OBČO UPRAVO IN SKUPNE ZADEVE

 

      •    glavna pisarna
Marjeta Urh
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
(pritličje, pisarna 8)
telefon: (04) 511 2418
e-pošta: marjeta.urh@gov.si

 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.


Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Škofja Loka je:
    mag. Bojan Miklavčič, načelnik
    telefon: (04) 511 2360
    telefaks: (04) 512 4423
    e-pošta: bojan.miklavcic(at)gov.si