Skoči na vsebino

NOVICA

ZAKON O DAJATVAH NA MOTORNA VOZILA – pomembne novosti

ZAKON O DAJATVAH NA MOTORNA VOZILA – pomembne novosti

 

V Uradnem listu RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017 je bil objavljen Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki prinaša nekaj novosti:

 

Spremembe, ki veljajo od 14. 10. 2017:

 

Nižja letna dajatev (v višini 50%) se uveljavlja na podlagi dokazila o stalnem bivališču enega od staršev, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega bivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18. let. Sprememba se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.

 

Vozila za oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov nimajo več omejitve na delovno prostornino motorja, temveč na moč motorja do vključno 150 kW. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice za oprostitev plačila letne dajatve za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta (oz. do 26. leta starosti, če se šolajo) velja samo odločba CSD o priznanju dodatka za nego otrok.

 

Pri vozilih, ki jih uporabljajo invalidske organizacije ni nobenih omejitev glede vozil. Dokazilo je potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide o statusu invalidske organizacije.

 

Spremembe, ki veljajo od 1. 4. 2018:

 

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in mopede (kolesa z motorjem) katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in ki imajo naslednje značilnosti:

- pri dvokolesnih vozilih z motorjem, katerega delovna prostornina ne presega 50 ccm pri motorju z

  notranjim izgorevanjem ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

- pri trikolesnih vozilih z motorjem, katerega delovna prostornina ne presega 50 ccm pri motorju na

  prisilni vžig ali največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim izgorevanjem

  ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.

Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila.

Direkcija RS za ceste v 15 dneh po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti.

Dajatev za odjavljena vozila se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25% letne dajatve, brez upoštevanja oprostitev ali znižanj, vendar ni manjša kot 25 evrov.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če zavezanec upravni enoti predloži:

- potrdilo o razgradnji vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;

- policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;

- dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi;

- izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Evropske unije.

 

 

                                                                       Maša Primožič

                                                                       po pooblastilu načelnika