Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 
 
 

 

Teritorij: 512,3 km2

Število prebivalcev: 42.040  (1. 1. 2018)
Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 3

Število naselij: 183

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Škofje Loke po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 

 

b) drugi organi:

 

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Škofja Loka, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Škofja Loka je po velikosti na 15. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Meji na šest upravnih enot, in sicer: na severu na UE Radovljica in UE Kranj, na vzhodu na UE Ljubljana, na jugu na UE Logatec, ter na vzhodu na UE Idrija in UE Tolmin.

 

Na območju Upravne enote Škofja Loka je 183 naselij.

 

Krajevni uradi:

  • Gorenja vas, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, telefon: 041 741 738
  • Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, telefon: 041 741 738
  • Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, telefon: 041 741 738

 

Občine:

 

Naselja:

  • Občina Gorenja vas - Poljane, obsega 73 naselij in 7.541 prebivalcev
  • Občina Škofja Loka, obsega 62 naselij in 22.919 prebivalcev
  • Občina Železniki, obsega 30 naselij in 6.709 prebivalcev
  • Občina Žiri, obsega 18 naselij in 4.871 prebivalcev

Upravna enota Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, obsega naslednja naselja:

 

Sv. Andrej, Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Breznica pod Lubnikom, Breznica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukovica, Bukovščica, Bukov Vrh nad Visokim, Crngrob, Čabrače, Četena Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška gora, Godešič, Goli vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja vas – Reteče, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hosta, Hotavlje, Hotovlja, Sv. Petra hrib, Izgorje, Jarčja dolina, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe, Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik, Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko brdo, Lučine, Lajše, Malenski Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave, Na Logu, Nova Oselica, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Sv. Ožbolt, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec, Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfarca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri Žireh, Reteče, Robidnica, Rovte v Selški dolini, Rudno, Selca, Selo, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj, Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja vas – Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stirpnik, Strmica, Studor, Suha, Suša, Sv. Barbara, Sv. Duh, Studeno, Sv. Lenart, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Sv. Tomaž, Topolje, Torka, Trata, Trebija, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve, Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas, Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Žirovski Vrh Sv. Antona.
 

 

 

Poročne dvorane:

  • poročna dvorana v Škofjeloškem gradu

  • poročna dvorana na Mestnem trgu v prostorih Občine Škofja Loka