Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Upravna enota Sežana

Partizanska cesta 4

6210 Sežana

telefon: (05) 731 2700

telefaks: (05) 731 2720

e-pošta: ue.sezana(at)gov.si

davčna št.: SI89030010

-----------------------------------------------------

 

 Uradne ure Upravne enote Sežana

ponedeljekod 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
torekod 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sredaod 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petekod 8.00 do 13.00 ure

 

 

 Poslovni čas Upravne enote Sežana

ponedeljekod 8.00 do 15.00
torekod 8.00 do 15.00
sredaod 7.00 do 17.00
četrtekod 8.00 do 15.00
petekod 8.00 do 13.00

Upravne overitve se opravljajo ves poslovni čas!

 

Uradne ure sprejemne pisarne in svetovalke za pomoč strankam bodo ves poslovni čas.

 

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

 

V času poletnih počitnic od 1.7.2018 do 31.8.2018, bodo krajevni uradi na območju UE SEŽANA, zaradi koriščenja letnih dopustov, ZAPRTI !

 

V tem času si lahko uredite zadeve na sedežu Upravne enote v Sežani, Partizanska cesta 4, Sežana, oziroma pokličete na telefon (05) 731 2700 (centrala), (05) 731 2740 ali (05) 731 2739 (matičarki na sedežu Upravne enote Sežana).

 

Sicer pa veljajo spodnji urniki.

 

S 1.5.2016 so uradne ure na krajevnih uradih do nadaljnjega, naslednje:

 

KU KomenKomen 86, 6223 Komen, telefon: +38630720220,

vsak četrti torek v mesecu od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure,

 

KU DivačaKolodvorska ulica 3, 6215 Divača, telefon: +38630720220,

vsak drugi torek v mesecu od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure,

 

KU Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, telefon: +38630720220,

vsak prvi in tretji torek v mesecu, od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure.

 

Uradne ure po telefonu so:

 

- na sedežu UE Sežana:

ponedeljek

od 8.00 ure do 15.00 ure,

torek

od 8.00 ure do 15.00 ure,

sreda

od 7.00 ure do 17.00 ure,

četrtek

od 8.00 ure do 15.00 ure,

petek

od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

 

- na krajevnem uradu Komen:   

vsak četrti torek v mesecu 

       od 8.00 ure do 11.00 ure in

       od 12.00 ure do 14.00 ure,

 

 

- na krajevnem uradu Divača:

vsak drugi torek v mesecu

    od 8.00 ure do 11.00 ure in

    od 12.00 ure do 14.00 ure,

 

 

- na krajevnem uradu Hrpelje-Kozina:

vsak prvi in tretji torek mesecu

od 8.00 ure do 11.00 ure in  

od 12.00 ure do 14.00 ure.

 

Sklicne številke za vplačila na podračun Upravne enote Sežana

 

V primeru, da stranka želi plačati storitev preko spleta oz. s plačilnim nalogom so obvezni naslednji podatki:

 

Prejemnik: Upravna enota Sežana, Partizanska 4,  6210 Sežana

 

Št. podračuna: 0110 0845 0017 681


Referenca:

 

      00 240300-200 -Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 96a-98 iz ZUT),  

  
      00 240300-201 -Upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar.št. 11-27 iz ZUT),


      00 240300-203 -Gradbene upravne takse (tar.št. 35-42 iz ZUT),


      00 240300-206 -Pristojbine od registrskih tablic po posebnem naročilu,

 

      00 240300-213 -Letno povračilo za uporabo cest od PRAVNIH OSEB,


      00 240300-214 -Letno povračilo za uporabo cest od FIZIČNIH OSEB IN ZASEBNIKOV,


      00 240300-215 -Drugi nedavčni prihodki-potni stroški,


      00 240300-216 -Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo,


      00 240300-219 -Stroški sklepanja zakonskih zveze,


      00 240310  -Prihodki od prodaje potnih listov,


      00 240320  -Prihodki od prodaje osebnih izkaznic,


      00 240330  -Prihodki od prodaje registrskih tablic in


      00 240340  -Prihodki od prodaje ostalih zaračunljivih tiskovin.

 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V Upravni enoti Sežana imamo svetovalko za pomoč strankam, in sicer:

 

Alenka Raimondi, dipl. uprav. org.

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

(I. nadstropje, soba 42)

 

telefon: (05) 731 2774

telefaks: (05) 731 2720

e-pošta: ue.sezana(at)gov.si

 

Informacije za medije

 

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.
 
Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.
 
Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Sežana, je:
 
Polonca Bačar, načelnica
telefon: (05) 731 2715
telefaks: (05) 731 2720
e-pošta: ue.sezana(at)gov.si