Skoči na vsebino

UPORABNE POVEZAVE

 

 

 

Lokalni naslovi

Občina Sežana
Partizanska cesta 4, Sežana
tel: (05) 731 0101
faks: (05) 731 0123
e-pošta: obcina(at)sezana.si
spletna stran: http://www.sezana.si
 Občina Divača
Kolodvorska ulica 3A, Divača
tel.: (05) 731 0930
faks: (05) 731 0940
e-pošta: obcina(at)divaca.si
spletna stran:http://www.divaca.si/
Občina Hrpelje - Kozina
Reška cesta 14, Hrpelje
tel: (05) 680 0150
faks: (05) 680 0180
e-pošta: obcina.hrpelje-kozina(at)hrpelje.si
spletna stran: http://www.hrpelje-kozina.si 
 Občina Komen
Komen 86, Komen
tel: (05) 731 0450
faks: (05) 731 0460
e-pošta: obcina(at)komen.si
spletna stran: http://www.komen.si
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Lokalna izpostava Sežana
Partizanska cesta 49, Sežana
tel.: (05) 731 3310 in (05) 731 3312
faks: (05)
spletna stran: http://www.s-kzg.gov.si/ 
 Zemljiška knjiga v Sežani
Koslovelova ulica 1, 6210  Sežana
tel.:(05) 731 2406
spletna stran: http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal
Ministrstvo za finance
DAVČNA UPRAVA RS
DAVČNI URAD KOPER
IZPOSTAVA SEŽANA
Bazoviška cesta 2, Sežana
tel: (05) 731 2960 
faks: (05) 731 2972
e-pošta: gp.durs-kp(at)gov.si
spletna stran: http://www.durs.gov.si/ 
 Ministrstvo za okolje in prostor RS
Območna geodetska uprava Koper

Izpostava Sežana
Kosovelova ulica 1, Sežana
Tel.: (05) 731 0970
Fax: (05) 
Spletna stran: http://www.gu.gov.si/
Ministrstvo za finance
DAVČNI URAD KOPER

IZPOSTAVA KOPER
Ferrarska ulica 30, Koper
(objekt Barka)
tel: (05) 610 8000
faks: (05) 639 3315
e-pošta: gp.durs-kp(at)gov.si
spletna stran: http://www.durs.gov.si/
  

 

Naslovi območnih inšpekcijskih služb

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Območna enota Koper, pisarna v Sežani
Partizanska cesta 109, Sežana
tel: (05) 731 2830
faks: (05) 731 2831
spletna stran: www.gov.si/mz

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Območna enota Postojna, pisarna Sežana
Partizanska cesta 4, Sežana
tel: (05) 731 2840
faks:
spletna stran: www.gov.si/irsd/index.htm 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Območna enota Koper, Izpostava Sežana
Partizanska cesta 109, Sežana
tel. (05) 731 2873
faks: (05) 731 2872
e-pošta:
spletna stran: http://www.mkgp.gov.si
 Inšpektorat za okolje in prostor
Območna enota Koper

Trg Brolo 12, Koper
tel.: (05) 663 2340
faks: (05)663 2341
e-pošta: irsop.oe-koper(at)gov.si
spletna stran: www.gov.si/mop 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Območna enota Koper
Trg Brolo 12, Koper
tel. (05) 669 3900
faks: (05) 669 3910
e-pošta: koper.tirs(at)gov.si 
  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Veterinarska uprava RS območni urad Koper, izpostava Sežana
Partizanska cesta 109, Sežana
tel. (05) 731 2841
faks: