Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 660 km2

Število prebivalcev: 24841 (stanje 1.1.2014, vir SURS)

Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 3

Število naselij: 169

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Sežana po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev in sicer:

 • Ministrstvo za finance,Davčna uprava RS, Davčni urad Koper, Izpostava SEŽANA;
 • Ministrstvo za okolje in prostor RS, Območna geodetska uprava Koper, Izpostava Sežana;
 • Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, carinski urad Sežana;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mejna postaja za varstvo rastlin;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mejna Veterinarska postaja;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna Inšpekcija;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska Uprava RS Območni Urad Koper, Izpostava Sežana;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Rs Za Kmetijstvo, Gozdarstvo, Lovstvo In Ribištvo;
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Postojna - Izpostava Sežana;
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Sežana;
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Koper - Urad za delo Sežana;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper - Izpostava Sežana in
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Enota Sežana.

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Sežana, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Sežana je po velikosti ena večjih v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Občin Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina. 

Na severu meji na UE Nova Gorica in UE Ajdovščina, na vzhodu na UE Postojna in UE Ilirska Bistrica, na jugu na Republiko Hrvatsko, na jugozahodu na UE Koper in na zahodu na Republiko Italijo.

 

Na območju Upravne enote Sežana je 169 naselij.

 

 

Krajevni uradi:

 

Občine:

 • Komen,
 • Sežana,
 • Divača,
 • Hrpelje-Kozina.

 

 

Naselja:

 

Občina KOMEN, obsega 35 naselij:

 • Brestovica Pri Komnu,
 • Brje Pri Komnu,
 • Coljava,
 • Čehovini,
 • Čipnje,
 • Divči,
 • Dolanci,
 • Gabrovica Pri Komnu,
 • Gorjansko,
 • Hruševica,
 • Ivanji Grad,
 • Klanec Pri Komnu,
 • Kobdilj,
 • Kobjeglava,
 • Koboli,
 • Kodreti,
 • Komen,
 • Lisjaki,
 • Lukovec,
 • Mali Dol,
 • Nadrožica,
 • Preserje Pri Komnu,
 • Rubije,
 • Sveto,
 • Šibelji,
 • Škofi,
 • Škrbina,
 • Štanjel,
 • Tomačevica,
 • Trebižani,
 • Tupelče,
 • Vale,
 • Večkoti,
 • Volčji Grad,
 • Zagrajec.
 •  

 

Občina SEŽANA, obsega 64 naselij:

 • Avber,
 • Bogo,
 • Brestovica Pri Povirju,
 • Brje Pri Koprivi,
 • Dane Pri Sežani,
 • Dobravlje,
 • Dol Pri Vogljah,
 • Dolenje,
 • Dutovlje,
 • Filipčje Brdo,
 • Godnje,
 • Gorenje Pri Divači,
 • Gradišče Pri Štjaku,
 • Gradnje,
 • Grahovo Brdo,
 • Griže,
 • Hribi,
 • Jakovce,
 • Kazlje,
 • Kopriva,
 • Kosovelje,
 • Krajna Vas,
 • Kregolišče,
 • Kreplje,
 • Križ,
 • Krtinovica,
 • Lipica,
 • Lokev,
 • Mahniči,
 • Majcni,
 • Merče,
 • Nova Vas,
 • Orlek,
 • Plešivica,
 • Pliskovica,
 • Podbreže,
 • Poljane Pri Štjaku,
 • Ponikve,
 • Povir,
 • Prelože Pri Lokvi,
 • Pristava,
 • Raša,
 • Ravnje,
 • Razguri,
 • Sela,
 • Selo,
 • Senadolice,
 • Sežana,
 • Skopo,
 • Stomaž,
 • Šepulje,
 • Šmarje Pri Sežani,
 • Štjak,
 • Štorje,
 • Tabor,
 • Tomaj,
 • Tublje Pri Komnu,
 • Utovlje,
 • Veliki Dol,
 • Veliko Polje,
 • Voglje,
 • Vrabče,
 • Vrhovlje,
 • Žirje. 
   

Občina DIVAČA, obsega 31 naselij:

 • Barka,
 • Betanja,
 • Brežec Pri Divači,
 • Dane Pri Divači,
 • Divača,
 • Dolenja Vas,
 • Dolnje Ležeče,
 • Dolnje Vreme,
 • Famlje,
 • Gabrče,
 • Goriče Pri Famljah,
 • Gornje Ležeče,
 • Gornje Vreme,
 • Gradišče Pri Divači,
 • Kačiče-Pared,
 • Kozjane,
 • Laže,
 • Matavun,
 • Misliče,
 • Naklo,  
 • Otošče,
 • Podgrad Pri Vremah,
 • Potoče,
 • Senadole,
 • Senožeče,
 • Škocjan,
 • Škoflje,
 • Vareje,
 • Vatovlje,
 • Vremski Britof,
 • Zavrhek.

 

Občina HRPELJE-KOZINA, obsega 39 naselij:

 • Artviže,
 • Bač Pri Materiji,
 • Beka,
 • Brezovica,
 • Brezovo Brdo,
 • Golac,
 • Gradišče Pri Materiji,
 • Gradišica,
 • Hotična,
 • Hrpelje,
 • Javorje,
 • Klanec Pri Kozini,
 • Kovčice,
 • Kozina,
 • Krvavi Potok,
 • Markovščina,
 • Materija,
 • Mihele,
 • Mrše,
 • Nasirec,
 • Obrov,
 • Ocizla,
 • Odolina,
 • Orehek Pri Materiji,
 • Ostrovica,
 • Petrinje,
 • Poljane Pri Podgradu,
 • Povžane,
 • Prešnica,
 • Ritomeče,
 • Rodik,
 • Rožice,
 • Skadanščina,
 • Slivje,
 • Slope,
 • Tatre,
 • Tublje Pri Hrpeljah,
 • Velike Loče,
 • Vrhpolje.

 

Poročne dvorane: