Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne osebe pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Sežana so:

 

načelnica Polonca Bačar
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
telefon: (05) 731 2715
telefaks: (05) 731 2720


Zoran Šušteršič
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
telefon: (05) 731 2760
telefaks: (05) 731 2720


Mirijam Fabiani
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
telefon: (05) 731 2700
telefaks:(05) 731 2720