Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

Teritorij: 290 km2

Število prebivalcev : 18.125  z  dne  01.01.2018

Število občin: 2

Število naselij: 115

Število gospodinjstev:  7.598

Upravne in strokovne naloge na območju Posavja po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

a) izpostave ministrstev

 

b) drugi organi

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Sevnica, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Sevnica s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Sevnica in del občine Škocjan (Krajevna skupnost Bučka). Meji na 5 upravnih enot, in sicer: na severu na UE Šentjur pri Celju, na vzhodu na UE Krško, na jugovzhodu na UE Novo mesto, na jugu na UE Trebnje, in na zahodu na UE Laško.

 

Na območju upravne enote je 115 naselij. Od tega je 9 naselij v občini Škocjan. (Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman vrh, Močvirje, Štrit, Zaboršt). 

 

 

Občine:

 

Slavnostna poročna dvorana se nahaja v čudovitem ambientu sevniškega gradu, Cesta na grad 18, Sevnica.