Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 

Na spletnih straneh upravne enote objavljamo spletne povezave do vseh zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področja našega dela, obenem pa objavljamo tudi pomembnejše dokumente, ki se nanašajo na načrtovanje in uresničevanje naših programov, strategije, usmeritve, poročila in druge dokumente.

 

Obveščenost javnosti o zakonskih podlagah za delovanje upravne enote in o drugih dokumentih, ki nastajajo v procesu dela, poteka skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Z objavo navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij in seznaniti zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo, na ta način pa se trudimo, da bi pripomogli k širši pravni varnosti in obveščenosti prebivalcev.

 

 

Povezava do aktualne zakonodaje s področij Upravnih enot