Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Ruše

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 8.00 do 18.00

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure Upravne enote Ruše

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Ruše so:

na telefonski številki:

- centrala upravne enote (02) 669 0660

 

in se izvajajo ves poslovni čas, razen na krajevnih uradih, kjer se izvajajo v času uradnih ur.

Uradne ure na Krajevnih uradih:

 

Krajevni urad Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju - telefonska številka (02) 671 9532

ponedeljek od 8.00 do 11.30 ure in

petek od 8.00 do 11.30 ure.

 

Krajevni urad Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi - telefonska številka (02) 674 0520

sreda od 8.00 do 11.30 ure.

 

V enakem času in obsegu se na krajevnih uradih zagotavljajo uradne ure po telefonu. 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

Oddelek za upravno notranje zadeve

Lojzka Sernc, prav.

Kolodvorska 9, 2342 Ruše

telefon: (02) 669 0660

telefaks: (02) 669 0699

e-pošta: lojzka.sernc@gov.si

 

Oddelek za druge upravne in splošne zadeve

Melita Sušec, univ.dipl.prav.

Kolodvorska 9, 2342 Ruše

telefon: (02) 669 0660

telefaks: (02) 669 0699

e-pošta: melita.susec@gov.si 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Ruše je:

 

v.d. načelnice Natalie Krunić

telefon: 02 669 0660

telefaks: 02 669 0699

e-pošta: natalie.krunic@gov.si