Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo - nezagotavljanje uradnih ur na Krajevnem uradu Selnica ob Dravi in Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju v času od 14. 1. 2019 do 28. 2. 2019

Spoštovane stranke obveščamo, da v času od 14. 1. 2019 do 28. 2. 2019 ne bomo mogli zagotavljati uradnih ur na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju in Krajevnem uradu Selnica ob Dravi, zaradi nemotenega dela na sedežu UE Ruše.

 

Občani lahko vse zadeve, ki jih sicer urejajo na krajevnih uradih, v zgoraj navedenem mesecu, urejajo na sedežu Upravne enote Ruše, Kolodvorska ulica 9, Ruše ali kateri koli upravni enoti.