Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

 

 

Teritorij: 209 km2

Število prebivalcev: 14.772

Število občin: 3

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 27

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Ruše po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Ruše;

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Maribor - Urad za delo Ruše;
 • Center za socialno delo Ruše;

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Ruše, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nazorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Ruše je po velikosti na 51. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Ruše, Občine Lovrenc na Pohorju in Občine Selnica ob Dravi. Meji na 3 upravne enote, na vzhodu na UE Maribor, na zahodu na UE Radlje ob Dravi, na jugu na UE Slovenska Bistrica, na severu pa meji na sosednjo državo Avstrijo.

 

Na območju Upravne enote Ruše je 27 naselij, med njimi je naselje Fala deljeno med  občini Ruše in Selnica ob Dravi. Tri naselija pa so deljena med dvema upravnima enotama. To so naselje Rdeči breg - del in Vurmat - del, ki mejita na UE Ruše in UE Radlje ob Dravi, naselje Zgornji Slemen pa meji med UE Ruše in UE Maribor. 

 

Krajevna urada:

 

Občine:

 • Ruše
 • Lovrenc na Pohorju
 • Selnica ob Dravi

 

Naselja:

 

RUŠE, obsega 7 naselij:

 • Bistrica ob Dravi,
 • Log,
 • Bezena,
 • Lobnica,
 • Smolnik,
 • Ruše,
 • Fala.

 

LOVRENC NA POHORJU, obsega 7 naselij:

 • Ruta,
 • Činžat,
 • Recenjak,
 • Lovrenc na Pohorju,
 • Rdečii breg - del,
 • Kumen,
 • Puščava.

 

SELNICA OB DRAVI, obsega 13 naselij:

 • Črešnjevec ob Dravi,
 • Vurmat - del,
 • Veliki Boč,
 • Zgornji Boč,
 • Spodnji Boč,
 • Sveti duh na Ostrem vrhu,
 • Selnica ob Dravi,
 • Janževa gora,
 • Zgornja Selnica,
 • Spodnja Selnica,
 • Zgornji Slemen - del,
 • Spodnji Slemen,
 • Gradišče na Kozjaku.

 

Poročne dvorane:

 • v času uradnih ur na sedežu Upravne enote Ruše;
 • poročna dvorana na sedežu Krajevnega urada Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,;
 • poročna dvorana v Domu kulture v Rušah, Falska cesta 24;
 • poročna dvorana na sedežu Krajevnega urada Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8:

           

 

Poročna dvorana Lovrenc na Pohorju: