Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradna oseba pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Ruše je:

 

Tomislav VAUDA, univ.dipl.inž.arh.

Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše

telefon: (02) 669 0686

telefaks:(02) 669 0699

e-pošta: tomislav.vauda(at)gov.si

 

in

 

Natalie KRUNIĆ, univ.dipl.prav.

Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše

telefon: (02) 669 0688

telefaks: (02) 669 0699

e-pošta: natalie.krunic(at)gov.si