Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorij: 337,6 km2

Število prebivalcev: 13.392

Število občin: 3

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 104

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Ribnica po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve RS - Policijska postaja Ribnica;
 • Ministrstvo za finance RS, Uprava Republike Slovenije za javna plačila - Urad Novo mesto;
 • Finančna uprava RS, Finančni urad Kočevje - Izpostava Ribnica; 
 • Geodetska uprava RS - Območna geodetska uprava Kočevje;

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana - Urad za delo Ribnica;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana - Izpostava Ribnica;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Enota Kočevje; 
 • Center za socialno delo Ribnica.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Ribnica, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Ribnica s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Meji na štiri upravne enote, in sicer: na severu na UE Ljubljana Vič Rudnik, na vzhodu na UE Grosuplje, na jugu UE Kočevje in na zahodu na UE Cerknico. Upravna enota Ribnica ima na jugozahodu meddržavno mejo z Republiko Hrvaško.

Na območju Upravne enote Ribnica so 104 naselja, med njimi so tri večja s sedeži občin (Ribnica, Sodražica, Hrib-Loški Potok);

 

Krajevni uradi:

  

 • Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, tel. št. (01) 836 7001.

 

Občine:

 • Ribnica,
 • Sodražica,
 • Loški Potok.

 

Naselja:

 

RIBNICA, obsega 64 naselij:

 • Andol,
 • Blate,
 • Breg pri Ribnici na Dol.,
 • Breže,
 • Brinovščica,
 • Bukovec pri Poljanah,
 • Bukovica,
 • Črnec,
 • Črni Potok pri Vel. Laščah,
 • Dane,
 • Dolenja vas,
 • Dolenje Podpoljane,
 • Dolenji Lazi,
 • Dule,
 • Finkovo,
 • Gašpinovo,
 • Gorenje Podpoljane,
 • Gorenji Lazi,
 • Goriča vas,
 • Graben,
 • Grčarice,
 • Grčarske Ravne,
 • Grebenje,
 • Grič,
 • Hojče,
 • Hrovača,
 • Hudi Konec,
 • Jelenov Žleb,
 • Junčje,
 • Jurjevica,
 • Kot pri Rakitnici,
 • Kot pri Ribnici,
 • Krnče,
 • Levstiki,
 • Lipovec,
 • Makoše,
 • Marolče,
 • Maršiči,
 • Nemška vas,
 • Ortnek,
 • Otavice,
 • Perovo,
 • Praproče,
 • Prigorica,
 • Pugled pri Karlovici,
 • Pusti Hrib,
 • Rakitnica,
 • Ribnica,
 • Rigelj pri Ortneku,
 • Sajevec,
 • Slatnik,
 • Sušje,
 • Sv. Gregor,
 • Škrajnek,
 • Velike Poljane,
 • Vintarji,
 • Vrh pri Poljanah,
 • Zadniki,
 • Zadolje,
 • Zapuže pri Ribnici,
 • Zlati Rep,
 • Žlebič,
 • Žukovo.

 

SODRAŽICA, obsega 23 naselij:

 • Betonovo,
 • Brlog – del,
 • Globel,
 • Janeži,
 • Jelovec,
 • Kotel,
 • Kračali,
 • Kržeti,
 • Lipovšica,
 • Male Vinice,
 • Nova Štifta,
 • Novi Pot,
 • Petrinci,
 • Podklanec,
 • Preska,
 • Ravni Dol,
 • Sinovica,
 • Sodražica,
 • Travna Gora,
 • Vinice,
 • Zamostec,
 • Zapotok,
 • Žimarice.

 

LOŠKI POTOK, obsega 17 naselij:

 • Črni Potok pri Dragi,
 • Draga,
 • Glažuta,
 • Hrib - Loški Potok,
 • Lazec,
 • Mali Log,
 • Novi Kot,
 • Podplanina,
 • Podpreska,
 • Pungert,
 • Retje,
 • Srednja vas pri Dragi,
 • Srednja vas - Loški Potok,
 • Stari Kot,
 • Šegova vas,
 • Trava,
 • Travnik.