Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

 

 

 

Poslovni čas Upravne enote Radovljica 

ponedeljek, torek in četrtekod 8.00 do 15.00 ure
sreda od 7.00 do 17.00 ure
petekod 8.00 do 13.00 ure

V obsegu poslovnega časa posluje sprejemno informacijski pult.

 

 

Uradne ure Upravne enote Radovljica

 Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica

 Telefon: (04) 537 16 00

ponedeljek in torekod 8.00 do 15.00 ure
sreda od 7.00 do 17.00 ure
petekod 8.00 do 13.00 ure

 

 

Svetovalne ure za pomoč strankam na področju gradbenih zadev se izvajajo na Oddelku za prostor in kmetijstvo, v pisarni št. 207 (II. nadstropje) vsako sredo od 13. do 16. ure. Svetovalne ure so namenjene strankam, ki bi želele pridobiti kakršnokoli informacijo o nameravani gradnji (za zadeve, ki se bodo reševale v prihodnje). Vodja Oddelka za prostor in kmetijstvo mag. Maja Ankerst bo skupaj s sodelavci odgovarjala na vprašanja in pomagala s koristnimi informacijami pri usmeritvah glede gradnje. Predlagamo, da se za pogovor predhodno naročite po telefonu 04 537 16 31 ali 04 537 16 30. Obisk lahko najavite in istočasno pošljete vprašanje tudi na elektronski naslov: ue.radovljica(at)gov.si.

 

 

Uradne ure Krajevnega urada Bled

Cesta svobode 13, 4260 Bled 

Telefon: (04) 576 83 80

sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petek  od 8.00 do 12.00 ure

 

Uradne ure Krajevnega urada Bohinjska Bistrica

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

Telefon: (04) 574 74 00

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
četrtek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 

Splošne informacije

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila glede uresničevanja pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb ter pojasnila glede drugih upravnih storitev; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke ...), preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah. Javni uslužbenec mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam, ki daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

V Upravni enoti Radovljica imamo svetovalko za pomoč strankam, in sicer:

 

Sprejemno informacijski pult

Sandra Zadnikar

Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica

(pritličje-desno)

telefon: 04 537 16 00 (int. 19)

telefaks: 04 531 43 77

e-pošta: ue.radovljica(at)gov.si

 

 

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Radovljica je:

 

mag.Maja Antonič, načelnica

telefon: (04) 537 1614

telefaks:(04) 531 4377

e-pošta: maja.antonic@.gov.si